Tubusy byly v havarijním stavu, jejich statiku narušil hustý provoz aut a těžkých tramvajových souprav.

Proto bylo třeba přistoupit k renovaci, která vyšla na více než 126 miliónů korun. Mezi nejsložitější úkony patřilo zhotovit otvor dlouhý 12 m v obvodové zdi historické budovy bez toho, aby vznikly trhliny nebo jiné poškození.

„Původní tunely jsou starší než Zítkova budova Národního divadla. Právě tudy přiváželi řemeslníci většinu materiálu na stavbu,“ zabrousil do dávné historie ředitel první scény Ondřej Černý. Už před rokem 1862 byly součástí vltavské dopravní cesty. Tahaly se tudy třeba klády, které po řece připlavaly ze Šumavy.

Skutečnost, že tunely lze vozit materiál ven a dovnitř, výrazně ušetří při rekonstrukci spodního jeviště, již Zlatá kaplička chystá v blízké budoucnosti, poznamenal ředitel. A bytelná ocelová vrata v nábřežní zdi dávají jistotu, že Vltava rozbouřená tak, jako před deseti lety, cennou historickou budovu nijak neohrozí.