Na deník Právo se obrátili šokovaní vlastníci bytů, jejichž domy obklopují zahrady, o které se doposud staralo město a oni je měli k užívání jako veřejnou zeleň. „Ty zahrady představují místo, které řada generací využívá k odpočinku, setkávání, lidé zde bez obav věší prádlo, jsou tu hřiště a pískoviště pro děti,“ vyjmenovává jeden z vlastníků bytů David Šugárek a vzpomíná, jak se o budoucnosti městské zeleně se sousedy dozvěděli:

„V domě se objevilo jakési anonymní oznámení o vydání parcely jako náhradní restituce poté, co se nám po mnohaletém řízení podařilo odkoupit byty do osobního vlastnictví. Mnozí by si to asi rozmysleli, kdyby to věděli. Komu by se chtělo kupovat byt v domě, který bude zanedlouho obklopen soukromými pozemky restituentů, a jakmile vystrčí paty z domu, ať už do zahrady, nebo na parkoviště, je na soukromém pozemku,“ dodává Šugárek.

Společenství vlastníků Dejvice 500/501 se nyní obrátilo na příslušné instituce s otevřeným dopisem, kde žádají vysvětlení takového jednání. Rádi by také věděli, jak bude se zelení v budoucnu naloženo a zda se mají obávat zákazu vstupu na soukromý pozemek, který je nyní doslova nalepen na jejich domy.

Dvě zahrady, tři noví majitelé

V tomto případě se jedná o dvě zahrady u dvou bytových domů, jejichž novými majiteli se staly hned tři osoby. Ale již v minulosti byly různým vlastníkům vydávány pozemky na několika sousedních zahradách na Hanspaulce. Hlavní město Praha, o kterém se obyvatelé domů celou dobu domnívali, že mu zahrady patří, tuto informaci po dotazu našeho deníku vyvrátilo, stejně jako původní zprávu o tom, že se jedná o náhradní restituce.

„My jsme vůbec nebyli účastníkem tohoto správního řízení, neboť Pozemkový úřad Praha v případech, kdy byly pozemky zapsány na listech vlastnictví OPBH, považuje za účastníka pouze příslušnou městskou část. O těchto rozhodnutích, která byla doručena pouze městským částem, se dozvídáme pouze nahodile,“ vyvrátila původní domněnku obyvatel o vlastnictví zahrad mluvčí magistrátu Tereza Krásenská.

Šestá městská část se řízení sice na rozdíl od magistrátu účastnila, ale podle mluvčího nemohla významněji zasáhnout.

„Praha 6 o tomto kroku Pozemkového úřadu věděla a tento návrh připomínkovala. Bohužel v rámci restitučního zákona nemáme téměř žádné pravomoci ani možnost toto rozhodnutí zvrátit. Městská část měla pozemek pouze svěřený do správy. Restituenti mají ze zákona právo na navrácení pozemků v případě, že nejde o zastavěnou plochu, což v tomto případě nejde, řekl Právu mluvčí Prahy 6 Jakub Hofmann a potvrdil, že nešlo o náhradní restituce, ale řádné.

Co bude se zahradami dál, zatím není jasné. Podle Prahy 6 záleží jen na majitelích. „V územním plánu mají sice pozemky charakter čistě obytné plochy, to ovšem neznamená, že budou zastavěny. Záměry restituentů nám nejsou známy. Ale například na prodej mají samozřejmě právo,“ dodal Hofmann.