Důchodová reforma se dle předpokladů naplno spustí v roce 2013. Lidé budou mít možnost převést si 3 % hrubého příjmu do nového důchodového spoření (2. pilíř). Podmínkou ale bude, že si „ze svého“ ještě přidají další 2 % hrubé mzdy. „Důchodové spoření je v podstatě nový produkt, který bude fungovat podobně, jako už léta fungují otevřené podílové fondy (akciové, dluhopisové, smíšené), ke kterým si lidé v České republice hledají cestu a důvěru jen pomalu. Ve vyspělých západních zemích je ale tento způsob zhodnocování prostředků velmi oblíbený.

Zhodnocení sice (kromě zajištěných fondů) není garantováno, ale při dodržení správné strategie je pravděpodobnost nadprůměrného zhodnocení vysoká. Investoři do podílových fondů nesou určité riziko, které vyvažuje očekávaný výnos. Od podílových fondů se důchodové spoření bude lišit ve dvou zásadních bodech. Ten první je pro lidi pozitivní. U důchodového spoření budou značně regulovány poplatky. Negativem ale rozhodně bude velmi omezená likvidita prostředků,“ vysvětluje Jan Lener ze společnosti Broker Consulting.

Likvidita znamená, jak dobře jsou prostředky přístupné. „Z důchodového spoření, lidově řečeno, nevyberete ani korunu, dokud nedosáhnete důchodového věku,“ upozorňuje Lener. I pak jsou peníze k dispozici pouze ve formě renty. Při pouhém matematickém srovnání vychází díky nízkým poplatkům porovnání s podílovými fondy poměrně dobře pro důchodové spoření. Jenomže v něm budou peníze zavřené třeba 30, 40 let. Za tu dobu se může stát mnoho věcí, včetně vlivu politických rizik. Navíc je nutné si uvědomit, že spoření 2 % z hrubé mzdy peněženky lidí v důchodu nespasí.

„Je potřeba ještě spořit ve třetím pilíři v doplňkovém spoření, kde bude státní příspěvek až do výše 230 korun měsíčně (na 1000 korun měsíčního vkladu) a kdo nemá vyloženě podprůměrný příjem, měl by spoření doplnit o investice do otevřených podílových fondů. Otázka zní, jestli v takovém případě dává důchodové spoření smysl. Každý se musí rozhodnout sám, ale faktem je, že většina jiných finančních produktů nabídne lidem vyšší likviditu při podobném riziku a výnosu,“ hodnotí Lener.

Do začátku důchodové reformy zbývá ještě čas. Lidé tak mají možnost si vstup do různých pilířů dobře rozmyslet.

Na vaše dotazy odpovídá Petra Benešová ze společnosti Broker Consulting.

Pořídil jsem si družstevní byt, získal v bance předhypoteční úvěr s tím, že družstvo se zavázalo, že byt převede do osobního vlastnictví do určitého data a tím vše přejde v normální hypotéku. Bohužel se tak nestalo a banka na mě tlačí s tím, že musí být vše převedené. Družstvo předem avizuje, že to jen tak nebude. Chci se zeptat, jak nyní mohu postupovat a zdali nenese družstvo odpovědnost, pokud se zavázalo, že vše převede a nestalo se tak.
Předhypoteční úvěry jsou bankami poskytovány většinou se splatností do jednoho roku, kdy v tomto období musí dojít k převedení na řádný úvěr. Banka po tuto dobu v podstatě nemá žádnou zástavu nemovitosti a požaduje po klientech při sjednávání dodání potvrzení od družstva, s potvrzením převedení nemovitosti v tomto termínu do osobního vlastnictví. Pokud by toto potvrzení nevydali, banka by ani financování nepovolila. Avšak smlouvu o předhypotečním a hypotečním úvěru banka sepisuje s vámi a tedy i po vás bude chtít danou situaci vyřešit. S družstvem musíte jednat vy.
Řešením pro danou situaci je dát do zástavy jinou nemovitost, než je daná financovaná nemovitost. Například nemovitost rodičů, příbuzných, nemovitost určenou pro rekreaci, tam však pozor na výši odhadní ceny versus zástavy. Až bude družstevní byt převeden do osobního vlastnictví, může se zastavovaná nemovitost vyvázat a dát do zástavy již převedený družstevní byt. Bohužel banka po vás může chtít i uhradit - vrátit - půjčenou částku. Banky tyto situace projednávají individuálně s každým klientem podle vzniklé situace. Zkuste komunikovat s oddělením péče o zákazníky příslušné banky a domluvit se s nimi na možném řešení.
Žádáme o hypotéku, ale při zadávání jsme narazili na jistý problém. Manžel je veden v registru dlužníků, zjistili jsme, že se tak stalo při rušení jeho účtu. U svého účtu měl k dispozici kreditní kartu, na kterou se při převedení zapomnělo, tím pádem vznikl dluh ve výši 120 Kč za zřízení této kreditní karty, a tudíž nemůžeme o hypotéku žádat. Zažádali jsme o výmaz z registru, bylo nám přislíbeno, že dojde k nápravě, jelikož nás úředník na toto neupozornil a my na to také nevzpomněli, neboť jsme z této kreditní karty nikdy nevybírali a kartu měli jen jako nějakou rezervu. Doposud nedošlo k nápravě, prosím poraďte jak dále pokračovat a na koho se v této věci obrátit.
K těmto nepříjemným situacím bohužel dochází. Je proto důležité dát si pozor, jaké služby máme k osobnímu účtu v bance sjednané. Pokud přecházíme k jiné bance, je třeba si pohlídat zrušení všech zpoplatněných služeb. Jak uvádíte, přišli jste na to až ve chvíli podání žádosti o hypotéku, kdy při prověření registrů byl zjištěn tento problém.
Hodně záleží, u jaké banky žádáte o hypoteční úvěr. Každá banka má své systémy a metodiky pro prověřování klientů v registrech. Může se stát, že u jedné banky žádost zamítnou, ale u druhé banky hypoteční úvěr za určitých podmínek schválí. Ale jakmile to zkoušíte u více bank, a neuspějete, máte opět negativní záznam v registru. Banky po zamítnutí úvěrů nebo i jiných žádostí o úvěr dávají záznam do registrů o zamítnuté nabídce.
Existují banky, které se snaží vycházet klientům vstříc a když klienti vysvětlí, z jakého důvodu k danému nedorozumění došlo a případně mohou doložit vysvětlení i od banky, kde problém vznikl, může se požádat o výjimku. Výjimka v žádosti o hypoteční úvěr představuje schválení úvěru s navýšením úrokové sazby o pár desetin procenta. V této situaci doporučuji se obrátit na nezávislého hypotečního specialistu, který zná situaci na hypotečním trhu a ví, kam se za těchto okolností s úvěrem může obrátit a kde bude velká pravděpodobnost na schválení úvěru.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.