Podle průzkumu společnosti Median je se svým současným bydlením spokojeno 65,2 % dotazovaných. Naopak naprosto nespokojených s bytovou situací je 12,2 % procent lidí. Průměrnou spokojenost (odpověď "ani ano ani ne") uvedla necelá čtvrtina dotazovaných (21,4 %).

Když se na bydlení podíváme z hlediska věku respondentů, byli nejvíce spokojeni lidé ve věkové kategorii 60 - 69 let (80,1 %).

Příliš draho

Co se týče cenové hladiny bydlení, považují tři čtvrtiny dotazovaných současné bydlení za velmi drahé (75,1 %), z toho více ženy - 77,0 % (muži 73,2 %).

Pouhých 5,9 % obyvatel nepovažuje současné bydlení za drahé, 17,5 % dotazovaných nebylo schopno na otázku odpovědět.

Průzkum společnosti Media proběhl v období 3. ledna až 19. června 2011 a zúčastnilo se ho 7360 obyvatel ve věku 12 - 79 let.