Na výpisech za rok 2010 majitelé smluv o stavebním spoření naposledy najdou připsanou státní podporu ve výši 15 % z naspořených prostředků za rok 2009.

Maximálně však bude činit 3 000 Kč (respektive u smluv uzavřených před 1. 1. 2004 25 % z naspořených prostředků za rok 2009, maximálně 4 500 Kč). Na výpise budou také nezdaněné úroky ze zůstatku na účtu nejčastěji ve výši 2 až 3 % p. a. Výše státní podpory a úroků, která byla na účty připsána v roce 2010, zůstává beze změny.

Podpora nové maximálně 2000

V loňském roce schválené snížení se týká státní podpory za rok 2010, která bude na účty připsána během března 2011. Tato podpora bude zdaněna speciální daní se sazbou 50 %. To znamená, že státní podpora bude připsána jen v poloviční výši oproti pravidlům platným do roku 2010. Zároveň se od roku 2011 budou zdaňovat i připsané úroky z vkladů stejným způsobem jako u běžných bankovních vkladů, to znamená 15% srážkovou daní.

Státní podpora za rok 2011 bude vyplácena již za zcela nových pravidel shodných pro všechny smlouvy o stavebním spoření, a to ve výši 10 % z naspořené částky, maximálně však ve výši 2 000 Kč.

Klíčový způsob financování bydlení

Stavební spoření s ohledem na tyto změny výrazně ztrácí na své atraktivitě. Rozhodně to ale nemusí znamenat, že by majitelé smluv měli smlouvy předčasně rušit nebo snižovat měsíčně ukládané částky. Výše měsíční úložky pro získání maximální státní podpory se nemění a úvěry ze stavebního spoření i nadále zůstávají vedle hypoték jedním z klíčových způsobů financování bydlení (zejména menších rekonstrukcí).

Lidem, kteří zvažují uzavření nových smluv, aniž by plánovali v budoucnu čerpání úvěru, se ale už vyplatí poohlédnout se na finančním trhu po alternativách, zda by se jejich peníze využitím jiných produktů (např. podílových fondů) nezhodnotily lépe. Nevýhodou stavebního spoření totiž nadále zůstává nízká likvidita vložených prostředků, které může jejich majitel využít nejdříve za 6 let od uzavření smlouvy. „Na druhou stranu stavební spořitelny nespí a snaží se produkt zatraktivnit. Vyplatí se nechat si spočítat, co bude výhodnější právě pro vás a nedělat rychlá tempa, tedy slepě uzavírat nový produkt,“ připomíná Jan Lener ze společnosti Broker Consulting.

Na vaše dotazy odpovídá hypoteční specialistka Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Mám zájem o koupi bytu v osobním vlastnictví za cenu cca 1 500 000 Kč. Mám našetřeno 500 000 Kč a založené stavební spoření s cílovou částkou 160 000 Kč. To platím od roku 2007 a mám zde našetřeno cca 50 000 Kč. Můj čistý příjem činí 18 000 Kč a je mi 24 let. Můžete mi prosím poradit, jak financovat koupi bytu? Jestli hypotékou či úvěrem ze stavebního spoření?
V první řadě vás chválím za zodpovědné finanční chování, úspory máte v dobré výši a stavební spoření byl také dobrý krok. V tuto chvíli doporučuji financovat koupi bytu částečně vlastními finančními prostředky (které ale nepoužijete v celé jejich výši, ale necháte si rezervu na případné nečekané výdaje, případně na vybavení bytu).
Optimální poměr pro financování může být např. v poměru 300 tis. hotovost a 1,2 mil. Kč hypoteční úvěr. Aktuálně jsou úrokové sazby hypotečních úvěrů velmi nízké a hypoteční úvěr je pro vás v tuto chvíli rozhodně levnější varianta než překlenovací úvěr ze stavebního spoření.
Výběr banky poskytující hypoteční úvěr doporučuji konzultovat s nezávislým finančním poradcem, který vám předloží více variant řešení. Vy si vyberete to, které vám bude nejlépe vyhovovat. Navíc ušetříte čas s přípravou podkladů a „obíháním“ jednotlivých bank.
U stavebního spoření v tuto chvíli doporučuji pokračovat ve spoření a po uplynutí tzv. vázací doby se rozhodnout o jeho dalším využití. Po 6 letech trvání smlouvy můžete své úspory včetně státních podpor vybrat a použít na cokoliv a zároveň můžete čerpat úvěr na bytové potřeby - třeba i na úpravy již pořízeného bytu.
Nezávislý finanční poradce, který se nezabývá pouze úvěrovým poradenstvím, ale poskytuje komplexní finanční služby, vám může navíc poradit i v oblasti zabezpečení. A to jak následného pojištění bytu, tak i v oblasti pojištění rizik, která by se mohla během doby splácení vyskytnout a na které je vhodné se zabezpečit. Takové poradenství přinese i pro vás zajímavé peníze „navíc“

Jsme mladí manželé a chceme koupit byt, který je zatím družstevní. Na jeho pořízení chceme využít hypotéku ve výši 800 000 Kč. Lze do doby převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví ručit dvěma jinými nemovitostmi (chata - stavba s číslem evidenčním v hodnotě cca 400 000 Kč a domkem - budovou s číslem popisným v hodnotě cca 700 000 Kč)? Existuje povinnost družstva převést byt do osobního vlastnictví manželů na základě jejich žádosti a v jaké lhůtě? V případě, že nám bude ručit třetí osoba vlastním bytem v osobním vlastnictví (hodnota cca 1,5 mil. Kč), zruší se ručení třetí osobou v případě koupení družstevního bytu a jeho převedením do osobního vlastnictví (dále bychom ručili vlastní nemovitostí)?
Hypoteční úvěr obecně lze zajistit i jinou než pořizovanou nemovitostí, pokud se jedná o pro banku vhodnou zástavu, což chata i rodinný dům mohou splňovat. To se týká i převodu členství v bytovém družstvu spojených s užíváním družstevního bytu, kdy na úhradu ceny za převod můžete žádat o hypoteční úvěr s tím, že bance jako zástavu nabídnete rodinný dům a chatu.
Bance předložíte ocenění nemovitostí na obvyklou (tržní) cenu smluvním znalcem banky a kopii pojistných smluv na nemovitosti, neboť banka požádá o vinkulaci pojistného plnění v případě pojistné události na nemovitostech.
Možnost převodu bytu do osobního vlastnictví je dána stanovami daného bytového družstva, které je vlastníkem družstevního bytu. Některá družstva byty převádějí do osobního vlastnictví každému členovi bytového družstva, který o převod požádá, jiná družstva ve svých stanovách tuto povinnost zakotvenou nemají. Zde vám doporučuji zjistit si možnost a také konkrétní podmínky převodu bytu do osobního vlastnictví přímo na bytovém družstvu, které byt vlastní a spravuje.
Změna předmětu zástavy je v průběhu splácení hypotečního úvěru možná, je třeba o ni požádat úvěrující banku a doložit ocenění a pojištění nemovitosti, kterou bance nově do zástavy nabízíte. Pokud je ocenění nemovitosti dostatečné, banka vymaže zástavní právo k nemovitosti, kterou chcete ze zástavy vyvázat. Změna objektu zajištění úvěru je zpravidla zpoplatněna a výši poplatku zjistíte v aktuálním sazebníku poplatků banky.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.