Hlavním cílem projektu Vesmírná brána je proměnit hvězdárnu a planetárium v Ostravě-Porubě v atraktivní a přívětivé návštěvnické centrum, ve kterém budou děti i dospělí poznávat vesmír především formou hry.

Centrem areálu zůstane sál planetária, v němž bude dosavadní projekce rozšířena o digitální; ta umožní plně využít celou polokouli projekční plochy. Lidé se tak ocitnou přímo v centru vesmíru a "prolétnou" se kolem planet Sluneční soustavy i dalších vesmírných objektů.

Dosud nevyužívané prostory se promění v galerii interaktivních pokusů, které umožní více poznat přírodní prostředí planety Země. Návštěvníci si budou moci "hrát" s vystavenými exponáty a poznávat přírodní zákony. "Role návštěvníka se tím zásadně změní - z pasivního příjemce informací na aktivního spolutvůrce vlastní exkurze," vysvětlil.

3D filmy i mobilní planetárium

Modernizace se dočká i přednáškový sál, ve kterém se budou moci promítat 3D filmy. V přízemí stávající budovy vznikne i prostorově variabilní učebna.

Novinkou bude vstupní prosklená hala, v níž budou zavěšeny modely kosmických sond. Lidé tak vstoupí do prostoru, ve kterém si uvědomí velikost vesmíru i postavení Země. "Budou se moci orientovat na otočném modelu hvězdné oblohy, pozorovat letecké a družicové snímky i vidět důkaz otáčení Země na Foucaultově kyvadle," upřesnil Gráf.

Nové zážitky přinese lidem i pozorování noční oblohy pomocí nových astronomických dalekohledů se speciálními filtry. Díky nic bude možné vidět úkazy na noční obloze i ve světelném smogu velkoměsta. Během dne budou moci návštěvníci pozorovat Slunce v nově vybudovaném venkovním amfiteátru. Novinkou bude i takzvané mobilní planetárium, se kterým bude možné vyjíždět na festivaly či jiné akce.

O přidělení dotace z operačního programu ministerstva školství se rozhodne v lednu příštího roku. Pokud bude schválena, hvězdárna začne s nejnákladnější proměnou za celou svou třicetiletou historii v červnu příštího roku; hotová by měla být do konce roku 2012.

Pokud se projekt Vesmírná brána podaří, druhé v pořadí je takzvané Experimentárium za odhadem 100 milionů korun. Zcela samostatná nová budova by byla zapuštěna pod úroveň terénu a své místo by v ní našly interaktivní exponáty. "Je to zatím vize, na níž je zpracována architektonická studie. Finanční zdroje teprve hledáme," dodal Gráf.

Oba připravované projekty si budou moci lidé prohlédnout od 1. listopadu na výstavě s názvem Nová dimenze aneb 30 astronomických let Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě-Porubě. Výstava se koná v galerii na rektorátě VŠB-TUO.