„Zastupitelé města rozhodli, že oba památkově chráněné objekty vloží do nové společnosti, která bude sdružovat právnické osoby. Sdružení se pak v budoucnu postará nejen o nutnou rekonstrukci budov, ale také o to, aby byly občany využívány,“ sdělil primátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD) s tím, že v současnosti továrny vlastní město.

„Odkoupili jsme totiž i ústřednu, takzvané dvojhalí, od firmy Multi Development za symbolických 10 tisíc korun. Pro město je výhodné vlastnit obě památky, jelikož může na jejich opravu získat peníze od Evropské unie. Navíc máme i dozor nad jejich používáním,“ doplnil primátora jeho náměstek Lukáš Ženatý (ODS).

„Zakládajícími členy nového sdružení mají být společnost Vítkovice, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice, statutární město Ostrava, počítá se i s Moravskoslezským krajem,“ uvedla ostravská mluvčí Andrea Vojkovská s tím, že cílem sdružení budou aktivity přispívající k zachování, rozvoji a propagaci kultury, vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji.

Architekt Josef Pleskot městu již představil svou novou studii, která zahrnuje proměnu dvou továren v rámci rekonstrukce Dolní oblasti Vítkovic.

„Sám od sebe za námi přišel s konceptem průchozího zastřešeného náměstí velkého tak, jako Masarykovo náměstí v centru. Vznikl by tak prostor pro veřejné aktivity jako jsou jarmarky, trhy, koncerty, debaty, přehlídky, výstavy či sport,“ popisoval primátor.

V objektu Ústředny Karolina by pak podle informací města vznikly multifunkční tělocvičny s zázemím. Vše doplní společný suterén, který obě budovy spojí v Trojhalí Karolina.
Nová městská čtvrť Nová Karolina, která má být hotova v roce 2018, by tak nabídla lidem další využití volného času.