Na první pohled se může zdát tato varianta příliš náročná, ale ve skutečnosti má také několik podstatných výhod. Zde je jejich stručný přehled:

1. Původní byt je možné pronajímat. Z pronájmu získá majitel bytu peníze, které částečně zaplatí měsíční splátku hypotéky na nový byt.

2. Vlastnictví dvou nemovitostí může zvýšit vaše šance na získání hypotéky. Při posuzování bonity některé banky počítají s příjmy z pronájmu nemovitosti a započítají je v poměru např. 50 % k příjmům žadatele.

3. Při této variantě se majitel bytu nedostává do situace, kdy by musel z časových důvodů prodat byt zbytečně pod cenou nebo koupit nový byt příliš draze. Má možnost počkat si, až se na trhu realit objeví opravdu výhodná nabídka.

4. Nehrozí, že by prodej a koupě časově „nesedly“ a rodina by musela složitě řešit bydlení na přechodnou dobu mezi prodejem a koupí.

5. Z této varianty je možné kdykoliv přejít na řešení uvedené v úvodu – to znamená prodat původní byt a v termínu výročí fixace hypotéku splatit. K této možnosti je možné se přiklonit, pokud by se z jakýchkoliv důvodů zhoršila rodinná finanční situace a splátky hypotéky by se staly neúnosné.

6. Vlastnictví dvou bytů je jednou z nejlepších variant, jak připravit dětem pěkný základ pro start do života.

Přečtěte si také: Další možnosti financování výměny bytu

Na vaše dotazy odpovídá Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Jakou šanci mají lidi s plným invalidním důchodem pořídit si byt formou hypotéky? Máme stavební spoření, ale žádný majetek. Oba jsme v plném invalidním důchodu a nepatříme zrovna do mladé generace. Zajímalo by mě, jakou šanci mají postižení lidé získat hypotéku nebo úvěr na byt.

Šanci na získání úvěru na byt máte, přestože jste v plném invalidním důchodu a nepatříte mezi mladou generaci. Jenom výběr úvěrující banky může být omezenější v případě, že byste žádali sami bez jiného spolužadatele, neboť některé bankovní domy neakceptují příjem z titulu pobírání invalidního důchodu.

Základním kriteriem pro výběr řešení je samozřejmě výše vyplácených důchodů a potřebná výše úvěru. Pokud po započtení dalších povinných plateb nebude váš příjem pro banku dostatečný, lze požádat o úvěr jedině se spolužadatelem, který bude splňovat současně podmínku dostatečného příjmu i věku.

Možností se ve vašem případě nabízí několik. Jednou z nich je zažádat o úvěr u vaší stavební spořitelny. Některé stavební spořitelny akceptují příjem z plného invalidního důchodu a navíc většinou také vyšší věk v době doplacení úvěru, v některých případech až 75 let. Většinou však v případě vyššího věku v době splatnosti úvěru vyžadují životní pojištění na riziko úvěru, které ale vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu (plný invalidní důchod) nelze uzavřít.

Řešením by pak bylo jedině přistoupení spolužadatele k úvěru, případně čerpání úvěru z vašeho stavebního spoření pouze na část kupní ceny za byt. Na doplatek kupní ceny byste využili úvěr od jiné stavební spořitelny nebo banky, kde by pojištění na riziko nebylo požadováno. Je ale pravděpodobné, že po posouzení rizika úvěru, kdy oba žadatelé pobírají invalidní důchod, by stavební spořitelna nebo banka stejně úvěr schválila jen za podmínky přistoupení třetí osoby.

Ve vašem případě lze doporučit konzultaci s nezávislým finančním poradcem, který vám bezplatně připraví řešení přímo na míru včetně posouzení možnosti využití stávajícího stavebního spoření.

 

V rodině mám uzavřeny tři smlouvy stavebního spoření. Vzhledem k plánovaným změnám v legislativě pro nás nebude už toto spoření zajímavé. Proto jsme se rozhodli, že doplatíme všechny smlouvy do cílové částky naráz v letošním roce a spoření ukončíme v prvních měsících dalšího roku. Prosím o váš názor na toto řešení, případně radu jak optimálně postupovat při jednáních se stavební spořitelnou.

Vaše rozhodnutí ukončit stavební spoření je v pořádku, pokud ukončíte smlouvy o stavebním spoření po tzv. vázací době a splňujete tak podmínky pro to, aby vám byly uspořené finanční prostředky vyplaceny v plné výši včetně připsaných státních podpor. Efektivita stavebního spoření (ve smyslu přepočteného ročního výnosu) s prodlužující se dobou trvání tohoto spoření klesá a existují jiné, z dlouhodobého hlediska zajímavější možnosti investování volných finančních prostředků.
Doplácet vklady do výše uzavřené cílové částky není nutné – cílová částka znamená horní hranici finanční využitelnosti dané smlouvy o stavebním spoření (do této částky vám stavební spořitelna umožní čerpat úvěr na bydlení). Pokud úvěr čerpat nebudete, není třeba do cílové částky doplnit vlastní vklady.

V každém případě si ale spočítejte, jakou částku je třeba na vaše stavební spoření ještě vložit, abyste i za rok 2011 získala státní podporu v plné výši. Není rozhodující, že smlouva nepotrvá celý rok, teoreticky stačí jediný den trvání smlouvy v lednu daného roku (pro rok 2011 je výplata a ukončení smlouvy o stavebním spoření nejdříve možné v první pracovní den 3. ledna 2011 a již toto krátké trvání smlouvy vám dává nárok na čerpání státní podpory za rok 2011).

Obraťte se na finančního poradce stavební spořitelny, u níž máte založené stavební spoření (resp. nezávislého poradce, který vám smlouvu sjednával), aby vám zjistil konkrétní výši vlastního vkladu potřebného pro získání maximální výše státní podpory za letošní i příští kalendářní rok, a zároveň aby Vám připravil výpověď smlouvy o stavebním spoření. Základní výpovědní doba u všech stavebních spořitelen je tříměsíční. Pokud chcete ukončit stavební spoření v lednu 2011, je třeba výpověď podat do konce října 2010.

Pokud splňujete v době výplaty finančních prostředků ze smlouvy o stavebním spoření provedené po vázací době nárok na tzv. řádný úvěr, je vám tento úvěr rezervován ještě 12 měsíců po provedené výplatě naspořených finančních prostředků. Ty i v tomto případě můžete použít prakticky na cokoliv. Účelově se po vázací době dokládá pouze čerpání řádného úvěru na bydlení klienta nebo jeho rodinných příslušníků v tzv. rodičovské linii.

Pokud byste řádný úvěr využili (do určité výše tohoto přiděleného řádného úvěru nepotřebujete žádné zajištění ani potvrzení příjmů), pak je třeba tuto skutečnost stavební spořitelně oznámit ještě před výplatou naspořených peněz, nejlépe současně s podáním žádosti o výplatu naspořených prostředků po vázací době („Prohlášení k přidělení“). Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na našem finančním trhu ale zvažte, zda je pro Vás úvěr ze stavebního spoření výhodný.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.