Dva samostatné projekty mají jako návazný cíl zásadní rekonstrukci nejvýznamnější barokní památky a vytvoření unikátní expozice s takovými klimatickými podmínkami, které umožní uchování mumifikovaných těl pro další generace.

Kostel čeká oprava střechy a krovu, který je napaden dřevokaznými houbami, a především vyčištění a znovuzprovoznění všech šesti průduchů původního větracího systému, jehož kanály vedou dutými sloupy v lodi kostela. „Je to příklad návaznosti dvou projektů v postupných krocích. Ventilační systém, který umožnil po staletí ‚přežít‘ mumiím v podzemí kostela, je veden až do jeho půdních prostor,“ uvedl starosta města Rudolf Salvetr (ODS).

Zvětšení prohlídkového okruhu

Zatímco dnes je funkční necelá jedna třetina tohoto unikátního systému ventilace, jeho vyčištěním se obnoví přirozená cirkulace vzduchu, která tu byla v minulých staletích. Práce tak mají zachránit celou památku včetně podzemí, kde jsou katakomby umístěny. „A co považuji za nesmírně významné, zvýší se pieta místa,“ řekl starosta.

Město chce zvětšit prohlídkový okruh. „Návštěvníky oddělí od těl a rakví plexistěna, která bude odpovídat významu památky,“ upřesnil starosta. Rozšířenou expozici doplní i moderní technologie. „Prostřednictvím počítačových animací se zájemci budou moci podívat na zemřelé v jejich skutečné životní podobě, a naopak, budou moci sami sebe vidět tak, jak by vypadali po 300 letech v katakombách,“ slibuje starosta atraktivní bonus.

Snahou města je dokončení prací do září 2010. „Klatovy slaví příští rok 750 let, proto máme zájem, aby se katakomby otevřely veřejnosti ještě týž rok,“ uvedl starosta.

Obě akce mají podporu ROP. Sdružení Klatovské katakomby získalo 19,6 mil. Kč a církev téměř devět miliónů. „Financování proběhne překlenovacím úvěrem. Ručitelský závazek převzalo rozhodnutím zastupitelstva město, a to na oba projekty,“ potvrdil starosta. „Jde o památku, na kterou se jezdí dívat lidé z celé republiky, a významnou a ojedinělou je i z pohledu Evropy,“ uzavřel Salvetr.