Práce by měly skončit do roku 2017. Právě v něm uplyne půl tisíciletí od okamžiku, kdy Luther přibil na vrata wittenberského zámeckého kostela svých 95 tezí, v nichž kritizoval mimo jiné prodej odpustků. Zahájil tak církevní reformaci.

Známý "Lutherův" kostel je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Opravu potřebuje venkovní zdivo či rozvody. Novogotickou přestavbou svatostánek prošel mezi lety 1883 až 1892. Před dvěma roky ho vážně poškodil orkán Kyrill. Zámek čeká celková rekonstrukce. V budoucnu by v něm měla sídlit vědecká knihovna a kněžský seminář.

Opravy by měla uhradit spolková země Sasko-Anhaltsko. Na rekonstrukci se dohodla s městem Wittenberg, nadací Lutherova památníku, německou evangelickou církví a unií evangelických církví. Evangelická církev chce po skončení prací při příležitosti 500. výročí reformace zámecký kostel a části zámku koupit.