"Potvrdilo se, že je důležité nejen projekt zrealizovat, ale dál ho prezentovat také v mezinárodním kontextu. Evropská cena má velkou váhu, neboť ji udělují odborníci. Je dokladem, že Plzeň jde nejen při budování greenways, ale celkově při prosazování bezpečnosti a bezbariérovosti ve městě správným směrem," uvedl radní pro životní prostředí Petr Náhlík.

Projekt celoměstské sítě bezpečných a příjemných stezek pro chodce s kočárky či starší lidi, in-line bruslaře a cyklisty zaujal odbornou porotu složenou ze zástupců mezinárodních institucí, médií a odborníků. V soutěži se sešlo 21 projektů z deseti zemí Evropy.

V plzeňské síti greenways, které vedou díky poloze Plzně na soutoku čtyř řek často právě údolími řek, je upraveno 13 kilometrů tras, postaveno sedm lávek a dalších pět lávek příčně napojuje navazující úseky. Teď město čeká propojení neprovázaných úseků do větších celků.

O oblíbenosti zelených stezek svědčí podle magistrátu údaje o počtu uživatelů. V nejzatíženějším místě v úseku pod papírnou se při příznivém počasí pohybuje denně kolem 1 200 lidí, z toho asi 700 cyklistů a 500 in-line bruslařů a chodců.

Soutěž The European Greenways Award se vyhlašuje každé dva roky, letos se konala počtvrté.