Pomineme-li lokalitu, která hraje jednu z hlavních rolí, spočívá výhoda hlavně v tom, že jde o novostavbu a zákazník má možnost prostřednictvím klientských změn byt přizpůsobit svému vkusu. V případě, že kupuje dokončený byt, tato výhoda samozřejmě odpadá, ale i tak má garanci, že v  horizontu nějakých dvaceti let nebude muset financovat výměnu stoupaček, opravu střechy, a že bude méně přispívat do fondu obnovy.

Vizualizace neřekne vše

Není ale zlatem všechno, co se třpytí. Zákazník většinou vybírá byt ještě předtím, než je projekt dokončen. Počítačová vizualizace vypadá napohled lákavě, ale těžko z ní vyčteme údaje o skutečné kvalitě stavby. Na co si dát pozor, jak poznat skutečnou kvalitu od pseudokvality?

„Hodně záleží na tom, od koho kupuji, protože novostavby sice mnohdy vypadají napohled krásně, ale skutečnost může být jiná. Seriózní developer vždy dodá k bytu projektovou dokumentaci, abyste mohli zjistit kvalitu izolací a další technické parametry. Není dobré zapomínat ani na provozní otázky typu kdo bude dodávat do domu teplo a za jakou cenu, protože náklady na vytápění ve finále výrazně ovlivní náklady na provoz bytu jako takového.

Důležité je i to, kdo bude vykonávat funkci správce objektu a za kolik. Klient většinou o těchto detailech při koupi bytu nepřemýšlí, ale jde o podstatné položky,“ upozorňuje realitní poradce Jaroslav Hluchý.

Vlastní bydlení, nebo investice

Při investici do nemovitosti je důležité, zda byt kupujeme za účelem vlastního bydlení, nebo jako investici k dalšímu pronájmu. Kupujeme-li byt jako investici, nemusíme se tolik ohlížet na jeho dispoziční řešení. V případě, že si pořizujeme rodinné bydlení, je důležitá nejen rozloha bytu, a jeho vnitřní členění, ale i existence úložných prostor a orientace do světových stran, která přímo ovlivňuje tepelnou pohodu. Zajímat nás pochopitelně bude i občanská vybavenost a dopravní dostupnost zvolené lokality.

„Člověk by si měl na počátku ujasnit, co od bytu očekává a podle toho vybírat. Důležité je i to, zda se v okolí domu v budoucnu počítá s další etapou výstavby a jestli místo krásného výhledu do přírody nebudu za pár let koukat do zdí jiného, třeba i vyššího domu, který zastíní můj byt,“ zdůrazňuje Jaroslav Hluchý.

Starosti s předzahrádkou

Jedním z developerských triků jak prodat přízemní byty je tak zvaná předzahrádka, která nahradila někdejší domovní dvory. Je ale vlastnictví předzahrádky opravdu výhodou?

Podle Hluchého jde o relativní výhodu. Lidé si v první chvíli neuvědomí, že se o předzahrádku budou muset také starat. Předzahrádky mají většinou velikost 30, 40 čtverečních metrů. K jejich údržbě si musíme opatřit sekačku na trávu, ale kam ji dáme? Do obýváku těžko, a když koupíme zahradní domek, zabere nám kus prostoru předzahrádky.

„Vezmeme-li projekt, kde je padesát předzahrádek a všichni budou sekat trávu, tak ji pochopitelně musí někam odložit. Kam jinam, než do kontejnerů. Pokud ale všichni vysypou trávu do kontejnerů, nezbude už moc místa na domovní odpad.

Navíc předzahrádky jsou ve vnitřním prostoru, a jen těžko zabráníme tomu, aby nám kuřáci z vyšších pater neházeli na zahrádku nedopalky cigaret, což není nic zvlášť příjemného. Takže toužíte-li opravdu po zeleni, může být lepším řešením řadový rodinný domek, který vám poskytne vedle zastavěného pozemku i zhruba stejně velkou plochu zeleně,“ doporučuje Jaroslav Hluchý.

Soudobé paneláky

Paneláky byly a jsou většinou kritizovány pro jejich betonový charakter. Nicméně milovníci moderního bydlení si často neuvědomují, že mnohé současné novostavby jsou rovněž paneláky, pouze nikoli montované, ale z litého betonu.

Přitom starší panelové domy ze svařovaných panelů mají dilatační spáry vyplněné izolačními materiály a tím pádem dosahují daleko lepších zvukově-izolačních vlastnosti než některé současné konstrukce z litého betonu, kterými se šíří zvuk bez jakýchkoli zábran. Je krásné bydlet v moderní monolitické novostavbě, ale musíme počítat s tím, že si tam bez příklepové vrtačky nepověsíme ani obrázek na zeď a navíc si sousedé při jeho věšení něco užijí.

„Budu-li porovnávat novostavbu stavěnou monolitickým způsobem z železobetonu a udržovaný panelový dům, osobně bych si zvolil panelák, zvlášť bude-li v dobré lokalitě a s dobrou dopravní obslužností. Navíc i schodiště a chodby jsou v paneláku často hezčí a mají okna na rozdíl od schodišť v mnoha moderních domech, která jsou umístěna kolem výtahové šachty uprostřed domu bez možnosti přímého osvětlení. To má pochopitelně vliv na spotřebu energie ve společných částech domu, kterou musí hradit nájemníci,“ upozorňuje Hluchý.

Role společenství vlastníků

Odborník na realitní trh Jiří Pácal rád zdůrazňuje, že o kvalitě bytového fondu v soukromém vlastnictví bude do budoucna rozhodovat především úroveň fungování společenství vlastníků jednotek, tedy majitelů jednotlivých bytů, kterým zákon ukládá ustavit společenství.

I zde mají moderní bytové domy co dohánět. Majiteli jednotlivých bytů jsou většinou solventní mladí manažeři, kteří se realizují v práci. Domů přicházejí odpočívat, a nechtějí se zabývat starostmi o dům jako takový.

„Každý pouze kritizuje, ale nikdo se o nemovitost jako celek starat nechce. I zde jsou ve výhodě starší, povětšinou původně družstevní domy, kde jsou uživatelé zvyklí o nemovitost společně pečovat a zodpovědnost si vzájemně rozdělí“, uzavírá Jaroslav Hluchý.