Návrh reaguje na skutečnost, že desítky tisíc družstevníků se dohodly s družstvem na převodu bytů do vlastnictví k určitému termínu, ale k převodu často z různých důvodů nedošlo. Jestliže ale nebyla uzavřena smlouva do 30. června roku 2000, skončí zvláštní desetiletá promlčecí lhůta dnem 1. července 2010. Mnohým družstevníkům proto reálně hrozí, že by mohli přijít o možnost získat byt do vlastnictví.

Do 1. července 2040

Návrh proto prodlužuje promlčecí lhůtu o 30 let, tedy do 1. července 2040. Podle ministryně je termín vázán na dobu, kdy mají být státu splaceny zbylé úvěry v minulosti poskytnuté na výstavbu domů.
Návrh musí ještě schválit vláda a parlament a podepsat prezident. Předpokládá se, že vláda i parlament prodloužení termínu bez potíží schválí, protože stejný posun termínu navrhuje i ministerstvo pro místní rozvoj.

Pokud družstevník včas vyzval družstvo k převodu bytu do vlastnictví, právo na uzavření smlouvy se vztahuje i na jeho právního nástupce.