Město jej chtělo zachránit. Rez se ale do něj zakousla natolik, že to není možné, řekl blanenský místostarosta Jindřich Král.

Most má sice zajímavou historii a je podle odborníků ukázkou průmyslové architektury, mezi památky ale nepatří. Bude s největší pravděpodobností odstraněn při plánovaných úpravách koryta Svitavy. Se zahájením prací se počítá již letos.

Počátkem devadesátých let využívala most společnost Adast Blansko. Pak byla ale železniční vlečka zrušena. Nyní slouží most pěším. Za mostem jsou železniční koleje. Tato trasa pro pěší je proto nebezpečná. Útočiště pod mostem hledají bezdomovci.

Když se začalo pátrat, komu vlastně most patří, vznikla kuriózní situace. K objektu se totiž nikdo nehlásí. Radnice chtěla most přestěhovat a využít jako lávku na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Technický stav mostu to ale neumožňuje.

Ježkův železniční most chtěli ustupující Němci na sklonku druhé světové války vyhodit do povětří. S nasazením života jej tehdy zachránil zaměstnanec Ježkovy továrny Karel Musil. Střežený most odminoval, čímž pomohl v rychlému postupu Rudé armády.