Celkový objem realitních transakcí uzavřených v roce 2008 dosáhl výše 1060 mil. eur, což je 62% pokles proti roku 2007.

Slibný vývoj kancelářského trhu byl pozdržen

Trh s kancelářemi v hlavním městě překročil v roce 2008 hranici 2,5 miliónu m2, zkolaudováno bylo rekordních cca 340 000 m2. Na trh byla uvedena řada nových projektů nejen v zavedených kancelářských lokalitách (Prahy 1, 4 a 5), ale také na Praze 7, 8 a 9. Slibně se začal rozvíjet také kancelářský trh v regionech, zejména v Ostravě či Brně.

Pozitivní očekávání překazila finanční krize a pokles růstu české ekonomiky.
Poptávka po nových kancelářích vyjádřená objemem realizovaných pronájmů (take-up) byla sice stabilní, ale ne tak vysoká, aby absorbovala veškerou letošní nabídku. King Sturge odhaduje, že na konci roku 2008 dosáhne míra neobsazenosti výše 9–10 %.

Zasažen byl rovněž logistický trh

Nejdříve se finanční krize roku projevila na trhu logistických nemovitostí, který svou rozlohou na konci roku 2008 překročil hranici 3 milióny m2. Zatímco v první polovině roku byla nabídka a poptávka vysoká a srovnatelná s výsledky rekordního roku 2007, v druhé polovině roku došlo na obou stranách k ochlazení.

Malá hospodářská výkonnost klíčových zemí eurozóny negativně ovlivnila poptávku po dováženém zboží a spolu s posílením koruny tak omezila průmyslovou výrobu českých exportérů. Ztížený přístup developerů k bankovním úvěrům nejdříve výrazně zpomalil a ke konci víceméně zastavil spekulativní výstavbu nových industriálních a logistických objektů.

První firmou, která veřejně oznámila zastavení své expanze v České republice, bylo zastoupení americké firmy ProLogis. Rok 2009 bude ve znamení výstavby na míru v rámci tak zvaných projektů built-to-suit.

Rozšiřování nákupních center nezastaveno

Segment maloobchodních nemovitostí je na českém realitním trhu jedním z trvale rostoucích, v letošním roce dosáhl díky přírůstku 300 000 m2 nových shopping center celkové rozlohy přes 2 milióny m2. Třebaže i zde se projeví důsledky finanční krize a celkové zpomalení české ekonomiky, expanze tohoto sektoru se pravděpodobně nezastaví.

Rok 2008 byl ve znamení velkých nákupních center, kterými developeři „osázeli“ jak hlavní město Prahu, tak většinu krajských měst. Za všechny lze zmínit Arkády Pankrác, Nisu Liberec, AFI Palác Pardubice a další. V příštím roce se podle informací King Sturge pravděpodobně setkáme s přestavbou některých starších center, rozšiřováním těch úspěšných a výstavbou nových v dobrých lokalitách.

Velkou budoucnost mají před sebou především regionální centra s počtem obyvatel od 5 do 30 tisíc, kde budou vyrůstat nejrůznější typy solitérních prodejen potravin či retailové parky kombinující nabídku potravin a spotřebního zboží.