Stánek, který byl postaven ve 20. letech minulého století, je patrně jediným dochovaným kioskem tohoto typu. Původní projekt ani autor není archivně doložen, ale stavba připomíná řadu skic a návrhů podobných staveb, jež ve dvacátých letech vytvořil architekt Pavel Janák v duchu českého kubismu.

Stavba také odpovídá časově i slohově srovnatelným stavbám dřevěných domků navržených architektem Josefem Gočárem pro letiště Praha-Kbely.

„Jedná se o ojediněle dochovaný doklad architektury českého kubismu v jeho specifické variantě tzv. rondokubismu,“ řekl radní Prahy 1 pro územní rozvoj Filip Dvořák (ODS).

Kiosek dodnes slouží původnímu účelu, tedy jako novinový stánek. Namále měl v roce 1980, kdy ho před zánikem zachránilo tehdejší Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Stavební obnova mu tehdy vrátila původní charakter. Rok nato byl objekt prohlášen kulturní památkou.