Nové nájemníky má zatím desítka bytů, které museli pro porušení nájemních podmínek opustit předchozí uživatelé. Radnice je podle mluvčí Radky Wolfové předtím ještě zrekonstruovala. Opravy čeká také zbývajících 20 bytů, které Praha 11 také nabídne v soutěži.

"Přínos pasportizace (kontroly bytového fondu) je i v oblasti prevence - došlo k výraznému snížení počtu žádostí o výměnu bytů, které by vykazovaly známky fiktivních výměn," sdělila Wolfová. Úřad eviduje také nižší počet žádostí o převod práva k nájmu bytů, které vykazují nedostatky. Na porušování nájemních smluv, jako jsou černé pronájmy, nyní radnici upozorňují i místní lidé.

Výpověď hrozila až šesti stovkám nájemníků

Po kontrole, která minulý rok objevila nesrovnalosti v polovině bytů v Jižním Městě, hrozila výpověď šesti stovkám nájemníků. V rozporu s nájemní smlouvou užívali lidé 14 procent bytů. Radnice za prověrky zaplatila šest miliónů korun.

Do některých bytů se kontroloři nedostali. Firma ABL má za úkol nyní i tyto byty, kterých je 214, zkontrolovat. Starosta Dalibor Mlejnský nevylučuje, že se v těchto bytech vyrábějí drogy a nabízejí se erotické služby. Protidrogové oddělení policie ČR podle Mlejnského radnici upozornilo, že by se v těchto bytech mohly nacházet varny drog nebo pěstírny marihuany.

V šesti desítkách případů bydlely v kontrolovaných bytech nenahlášené osoby nebo pouze lidé, kteří byli hlášeni jako spoluuživatelé. Jeden byt dokonce pronajímala realitní kancelář. Někteří nájemci jsou také dnes již 15 a více let po smrti, v bytě bydleli jejich příbuzní. U 112 lidí kontroloři zjistili, že vlastní další nemovitost, což je v rozporu s nájmem obecního bytu.

Černé pronájmy jsou výhodný byznys

Mezi další prohřešky patří neoficiální výměny nebo černé pronájmy. U 26 bytů kontrolorům nájemníci podepsali čestné prohlášení, že v bytě bydlí načerno.

Tito lidé za bydlení platili průměrně 9 000 korun měsíčně, regulovaný nájem přitom činí v Praze 11 průměrně zhruba 3 600 korun. Jen u těchto doložených černých pronájmů si nájemci tímto způsobem vydělali zhruba 1,7 miliónu korun ročně na úkor městské části.

Dalších 362 nájemníků si bez povolení udělalo v bytech úpravy, jako jsou například nové podlahy, bytová jádra, výměny oken nebo zasklení balkonů. V dalších bytech si lidé bez povolení vyměnili kuchyňské linky, sporáky a vestavěné skříně. U některých nedostatků bude ale radnice podle Mlejnského vstřícná, například u některých neevidovaných obyvatel bytů. Nájemníci to ale budou muset napravit.