"Návrh rozšiřuje okruh přípojek, které bude hradit distributor," řekl Říman. Distributoři by podle novely měli nově platit budování všech přípojek nízkého napětí v zastavěném území obce. Mimo zastavěné území pak distributor uhradí náklady na přípojky do 50 metrů.

Dosud platí rozvodné firmy bez ohledu na umístění novostavby pouze přípojky pro domácnosti do 50 metrů a náklady na připojení nad tuto vzdálenost nese ten, kdo se chce do sítě dostat.

U přípojek zemního plynu bude i po schválení novela platit dosavadní úprava, kdy si napojení na síť hradí sám žadatel. Vláda totiž nesouhlasila s připomínkami Svazu měst a obcí, který navrhoval zavést podobnou povinnost jako u elektrických přípojek i pro distributory plynu.

Pokud dá novele zelenou parlament a podepíše ji prezident, měla by začít platit v prvních měsících příštího roku.