Bratislava musí rovněž zabezpečit lepší splavnost Dunaje podle požadavků Dunajské komise. V případě Starého mostu nevyhovují normám například vzdálenosti mezi pilíři.

„Pilíře jsou od sebe vzdáleny 86 místo potřebných 100 metrů. Havarovaly zde už tři lodě,“ říká Tomáš Fabor z bratislavského magistrátu. Rovněž výška mostu deset metrů nad hladinou je nedostatečná. Podle analýz je výhodnější postavit nový most než rekonstruovat starý. „Postavit nový most vyjde nastejno jako zrušení jednoho pilíře a podbetonování základů zbývajících pilířů,“ dodal Fabor.

„V případě, že Starý most zbourají, odejde kus historie. Po válce jsem bydlela v Petržalce a most nás spojoval s městem, kde žila větší část mé rodiny,“ vzpomíná Katarína Hofrichterová. Starý most postavili v létech 1889 až 1890 a byl pojmenován po císaři Františku Josefovi. Po mostě vedla silnice a koleje pro tramvaj.

Po vzniku ČSR byl most přejmenován na Štefánikův. Ve druhé světové válce ustupující německá armáda most vyhodila do povětří. Ještě v roce 1945 byl obnoven a pojmenován Most Rudé armády.

Od roku 1953 po něm jezdily i vlaky. Až do roku 1973 to byl jediný bratislavský most, který spojoval oba břehy Dunaje. Od roku 1989 nese jméno Starý most.