Novináře o tom informoval náměstek primátora Adolf Beznoska, který se rozhodnutím zastupitelstva stal i předsedou řídícího výboru.

Klíčové jsou především projekty, které chce město uskutečnit s pomocí Regionálního operačního programu (ROP), jež je určen pro statutární města. Boleslav v něm má šanci získat na dotacích více než 400 milionů korun. Tyto projekty budou soustředěny rámcově do oblasti městské památkové zóny, Ptácké ulice a lesoparku Štěpánka.

Ještě letos chystá město žádat o dotace v rámci tohoto programu především na obnovu vozového parku v podobě nákupu osmi nových autobusů pro Dopravní podnik Mladá Boleslav. Mezi priority patří i některé menší projekty z oblasti vzdělávání pro základní školy na Komenského náměstí.

Největší projekty od roku 2009

Nejzásadnější projekty jsou ale připravované na roky 2009 a 2010. V příštím roce se plánuje velká rekonstrukce parteru Staroměstského náměstí a přilehlých ulic Starofarní, Bělská a Josefského náměstí. "V roce 2010 bychom chtěli navázat projektem rekonstrukce Ptácké ulice, a to v úseku od hradu po plánovanou kruhovou křižovatku u odbočky na most do Čejetic.

Součástí má být oprava komunikace, rekonstrukce zeleně, sanace skály pod hradem a vybudování jednoho či dvou výtahů na Staré Město," řekl Beznoska.

Ve stejném roce se plánuje také větší oprava městského divadla a rekonstrukce plaveckého bazénu v sokolovně. V letech 2011 až 2013 jsou připravovány velké rekonstrukce parků Výstaviště, na Komenského náměstí a Štěpánka. Všechny tyto investice se pohybují v řádech desítek miliónů korun.

Město ale připravuje i další projekty, především v oblasti životního prostředí a vzdělávání, financovaných z jiných operačních programů. Beznoska také přišel s novým návrhem vytvořit ještě druhý integrovaný plán rozvoje města, který má být zaměřen na nejvíce obydlenou část města, Severní sídliště.

Podle náměstka by bylo možné získat v rámci takzvaného Integrovaného operačního programu na tuto oblast až kolem 80 miliónů korun. Tento nový podnět podpořilo i vedení města. Oba IPRM by se měly zpracovávat souběžně, protože zhruba za pět měsíců skončí výzvy pro podávání žádostí z vytipovaných evropských programů.