Zatímco první etapa, která je už prakticky obsazená, se rozléhá na více než 30 hektarech, druhá by měla být asi poloviční. "Výkupem pozemků se nám podařilo dát celé území dohromady, a máme tak lepší možnosti rozdělení pozemků," uvedl. Necelých devět hektarů stálo město 9,26 miliónu korun.

Náklady na zasíťování druhé etapy průmyslového parku se odhadují na desítky milionů korun. Ty bude podle všeho investovat město z vlastních zdrojů. Předpokládá přitom, že podobně jako v případě první etapy se náklady prodejem pozemků vrátí.

Finančně přispěl stát i Evropská unie

Přestože pozemky v první etapě jsou už zamluvené a na většině z nich stojí hotové závody nebo se staví, u některých pozemků ještě dochází ke změnám. "Park je živý organismus, několik firem nám oznámilo, že své plánované záměry neuskuteční. Pro tento případ byla ve smlouvě smluvní pokuta ve výši 20 procent ceny pozemků. S firmami ale ještě jednáme," uvedl Plevný.

Podle smluv totiž mají investoři mnohdy ještě měsíce na to, aby pozemky městu vrátili a zaplatili sankci. Přitom o tyto pozemky už projevili zájem jiní investoři nebo firmy v sousedství. "Chceme, aby se nejprve pokusili dohodnout mezi sebou. Pokud to nebude pro město prodělečné, můžeme zastupitelstvu navrhnout i snížení sankce. Pokud bychom pozemky získali dříve a mohli je prodat dráž než původně, netratíme," vysvětlil Plevný.

Na první etapu získalo město dotaci jak od Evropské unie, tak i státu. Celkové náklady ve výši 120 milionů korun tak neslo město jen zčásti. I díky tomu se vynaložené prostředky postupně vrací a je zřejmé, že vytvoří zisk.