Znečištění podle předsedy magistrátního výboru infrastruktury Miroslava Pocheho (ČSSD) způsobuje hlavně zemědělství v povodí. Náklady na úpravu vody rostou. „V mnoha případech byly u přítoků do nádrže zaznamenány hodnoty pesticidů přesahující nejvyšší mezní ukazatele. Koncentrace škodlivých látek v surové vodě tak enormně zvyšuje náklady na jejich odstranění v úpravně,“ řekl Poche.

Přítoky Želivky, na níž se nádrž nachází, podle něho zanáší nečistoty z polí, lesů a silnic. Nakonec se hromadí ve vodárenské nádrži. „Kritickým obdobím jsou jarní měsíce s intenzívním rozvojem živých organismů, problémy způsobuje i koncentrace dusíku a fosforu,“ podotkl předseda výboru.

Pomoci mohou evropské dotace

„V tuto chvíli ale k žádnému zásadnímu ohrožení nedochází. Znečištění není tak zásadní, že by si s ním úpravna vody nedokázala poradit,“ říká Jana Stodolová, mluvčí obecně prospěšné společnosti Čistší Želivka, která zastupuje obce z povodí a také usiluje o čistší vodu.

Společnost v dubnu minulého roku navrhla spolupráci s obcemi při rekonstrukcích čistíren odpadních vod na přítocích, revitalizaci vodních toků nebo zalesnění rizikových pozemků. „Náklady na vyčištění všech přítoků by se ale pohybovaly v řádu několika miliard korun, a hradit je jen z rozpočtu Prahy není možné. Řešením pro obce je požádat s pomocí hlavního města o dotace z evropských fondů nebo spolupráce s Povodím Vltavy,“ sdělil Poche.