Při jeho návrhu využil projektant vlastnností terénu a do svahu umístil tři klouzačky různých délek, a pro děti tak vytvořil zajímavou atrakci. Kvůli bezpečnosti dětí bylo také z podnětu obyvatel prodlouženo svodidlo v zatáčce Diskařské ulice.

Do revitalizace parku městská část investovala 16 milionu korun. Byly tu také nově upraveny některé cesty, s přihlédnutím k frekvenci jejich využívání. Nezapomnělo se ani na další bezbariérový přístup do parku tak, aby mohli využívat tuto parkovou plochu všichni občané bez omezení.