Řekl to ve čtvrtek novinářům předseda družstevní komise ČSSD Ivan Přikryl. "Ojediněle vznikající spory mezi družstevníkem a družstvy nelze řešit změnou zákona, který dříve či později přinese ekonomický rozvrat a úpadek většiny bytových družstev a ohrozí i majetek členů," uvedl Přikryl.

Podle informací deníku Právo ODS chce, aby za nedodržení z minulosti domluveného termínu převodu bytu do vlastnictví byla družstva trestána úrokem z prodlení, který by činil asi deset procent z tržní ceny bytu ročně.

Občanští demokraté dále navrhují, aby družstevníkovi, který přestane být členem družstva, musel být buď převeden byt do vlastnictví, nebo aby dostal vyplacenou tržní cenu bytu. Družstva by rovněž musela vydávat byty i zájemcům, kteří v řádném termínu o převedení do vlastnictví nepožádali.