Cílem projektu je především nabídnout alternativu k zavedené projekční a developerské praxi. Autoři projektů se pokusí i o  konfrontaci  atmosféry a hodnoty pozůstatků průmyslového věku se se současnou architekturou.

Bývalá Jeřábkova továrna na šunku je v Osadní ulici v pražských Holešovicích, už v minulosti se uvažovalo o jejím využití coby místa pro setkávání umělců. 

Výstava Druhý dech průmyslové architektury nabídne projekty, které budou představovat řešení nového využití konkrétního industriálního objektu nebo území. Nepomine ale ani obecnější témata např. strategii urbanistického rozvoje.

Výstavy se zúčastní studenti Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT, Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Účast také předběžně přislíbily Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury v Bratislavě nebo Vysoká škola báňská v Ostravě.

Pražské Holešovice patří k čtvrtím, které v posledních letech zaznamenaly velký rozvoj co se týče výstavby. Právě tady vznikla celá řada supermoderních loftů, které využívají budovy bývalých průmyslových objektů.