Cílem novely je zamezit fingovaným výměnám bytů a přechodů nájmů, které nynější zákony údajně umožňují. Ministerstvo spravedlnosti totiž tvrdí, že základem pro spekulace s byty je přílišná ochrana nájemců spočívající ve výčtu výpovědních důvodů a v povinnosti pronajímatele poskytnout ve stanovených případech nájemci náhradní byt.

Podle MS je třeba chránit nájemce jen v nezbytných případech a po nezbytně nutnou dobu. Současně prý nelze nutit pronajímatele, aby proti své vůli setrval ve smluvním vztahu s nájemníkem. Nájemníci se podle ministerstva díku nájemnímu právu mohou obohacovat: například prodat dekret k obecnímu nájemnímu bytu či jej nelegálně pronajmout za tržní ceny.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek již dříve navrhl, aby majitelé domů mohli dát nájemníkům dvouletou výpověď,  a to bez uvedení důvodu. Majitelé domů podle předsedy Tomislava Šimečka požadují jednoletou výpovědní lhůtu.

Křeček: Musel by rozhodnout soud

Proti výpovědi bez udání důvodu a náhrady naopak ostře protestuje Stanislav Křeček ze Sdružení ochrany nájemníků. Zcela nepřijatelné je naopak podle dostat výpověď bez udání důvodu a bez náhrady. Výpověď bez udání důvodů musí být podle něj přezkoumán soudem.

"Navíc se tato výpověď vztahuje i na bytová družstva. Takže by při výpovědi přestal být nájemník i členem družstva a přišel by tak o možnost bydlení v družstevním bytě," dodal Křeček.