Občané vlastnící byt v bytovém domě mnohdy nemají dost informací, jak funguje správa společných částí domu, co obnáší činnost výboru společenství vlastníků bytových jednotek, kolik musí přispívat do fondu oprav, či jaké jsou stanovy společenství vlastníků.

Také se často nemohou dohodnout, jakou částku budou přispívat do fondu oprav či jak často se budou konat schůze společenství vlastníků a jaká na nich má být účast. Problémem jsou mnohdy i stanovy družstva.

 "Naprosto přesně zná stanovy družstva tak jedno procento klientů. Zhruba dvě třetiny je nikdy nečetlo. Z kupujících o ně aktivně projeví zájem asi pětina klientů," vysvětluje David Černík z realitní kanceláře Maxima Reality.

Majitelé domů na rozdíl od vlastníků bytů jsou podle Jiřího Pácala  Z Central Europe Holding zvyklí se o svůj majetek starat, počítají s tím, že si musí postupně spořit na opravy svého domu. Problémy pak vznikají podle něj také při prodeji bytu - někdy se prodávající a kupující nedohodnou na tom, komu patří již zaplacené příspěvky do fondu oprav či do společného fondu společenství vlastníků jednotek.

Lidé v ČR se učí vlastnit

"Naší snahou je získat co nejkomplexnější informace, které bychom mohli v druhé fázi dále předat poptávajícím klientům. Pokud tyto informace prodávají neví, snažíme se jeho jménem kontaktovat příslušné družstvo či společenství vlastníků a získat je. Majitelem poskytnuté informace ověřujeme na zaklade obecně dostupných zdrojů jako je například výpis z katastru nemovitosti, případně stanovy družstva a podobně," říká Štěpán Gjurič z RE/Max Premium.

Stejně jako Jiří Pácal si myslí, že Češi se zatím neumějí o svůj majetek správně starat. "Většině lidi spadl tak říkajíc jejich majetek do klína, ať už při restitucích či při privatizaci obecního majetku, a neumí si ho stále vážit a nakládat s ním. Věřím, ze lidé, kteří si svou nemovitost řádně koupili za tržní cenu, mají informací mnohem víc a o majetek se také více starají a zajímají," vysvětluje Gjurič.

O něco růžověji vidí situaci s informovaností klientů David Černík. "Rok od roku je to lepší. Tato skutečnost ale nijak nesouvisí s tím, jak se o svou nemovitost starají. Spíše bych to přisoudil faktu, že dříve lidé tyto informace znát nepotřebovali," dodává.