Potvrdila to náměstkyně ministra financí Dana Trezziová. Daň z nemovitosti se v městech a obcích vypočítává podle počtu obyvatel.

Ministerstvo plánuje rovněž zavést pro obce úplně nový takzvaný místní koeficient, na základě kterého budou moci místní zastupitelstva zvýšit daň dvoj až pětinásobně.

V současnosti je základní sazba daně z nemovitosti jedna koruna za jeden metr čtvereční u obytných domů, bytů a stavebních pozemků. Navrhovanými změnami ruší MF dosavadní koeficienty 0,3 a 0,6 u malých obcí a nahrazuje je koeficientem 1,0, který mají obce s počtem 600 až 1000 obyvatel.

"V praxi to znamená, že poplatník u uvedených nemovitostí místo dosavadních 0,30 Kč nebo 0,60 Kč za 1 metr čtvereční zaplatí 1 Kč za 1 metr čtvereční, to znamená z rodinného domu o zastavěné ploše 100 metrů čtverečních namísto dosavadních 30 Kč nebo 60 Kč bude roční daň ze stavby činit 100 Kč," uvádí MF.

Vybralo se méně

Důvodem změn je podle Trezziové především fakt, že se na daních vybralo méně než celý proces stál. Navíc podle ní mají obce možnost již dnes možnost daň zvýšit a většinou to již učinily.

Zahrady u rodinných domů si zachovají dosavadní režim zdanění. Stejně tak by to mělo zůstat i u rekreačních objektů, kde daň činí tři koruny za metr čtvereční.

Daň z nemovitosti bude moci zřejmě zastupitelstvo obce zvýšit až pětinásobně díky záměru MF zavést úplně nový místní koeficient. Zastupitelstvo města nebo obce bude moci vydat vyhlášku, která určí, že pro všechny nemovitosti bude daň násobena dvěma až pěti, uvedla Trezziová. V takovém případě by daň u výše uvedené příkladu rodinného domku mohla teoreticky stoupnout až na 1500 korun.

Kompenzace za zemědělské půdy

"Zavedení nového místního koeficientu částečně MF míní jako kompenzaci za osvobození od daně u zemědělských pozemků," uvedla Trezziová. Podle ní se ovšem lidé nemusí obávat, že všechny obce zavedou nejvyšší sazbu, protože lidé mohou zastupitele města "usměrnit" například při místních volbách. To potvrdila podle Trezziové i zkušenost ze Slovenska, kde je daň z nemovitosti plně v kompetenci obcí.

Podle návrhů MF nebude ovšem osvobození zemědělských pozemků od daně absolutní. "Obec si dále v obecně závazné vyhlášce může stanovit, že tyto pozemky se neosvobozují, pokud se nacházejí v zastavěném území obce nebo zastavitelných plochách obce," uvedlo MF. Osvobození od daně se nevztahuje na zahrady, které sice jsou v katastrech nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond, avšak jsou umístěny převážně například u rodinných domků a uvnitř obce.