Po koupi, při zahájení drobných úprav, si pan Jaroslav s řemeslníkem všimli, že na sádrokartonovém podhledu přístavby, kterou si dle jejich informací prováděl minulý majitel (prodávající) sám, jsou nenápadné stopy po zatékání.

Před koupí si těchto skvrn nikdo nevšiml, jelikož bylo čerstvě vymalováno. Protože nad touto místností byla střešní konstrukce s krytinou z TiZn (titanzinek) plechu, kamarád řemeslník doporučil zkontrolovat stav krytiny.

Pan Jaroslav se tedy rozhodl využít služby Nemopas a objednal si certifikovaného inspektora pro posouzení technického stavu jeho nového domku, zvláště stavu střechy.

Plechová krytina v malém spádu není absolutně vodotěsná.

Plechová krytina v malém spádu není absolutně vodotěsná.

FOTO: Ing. Jiří Čížek

Už na první pohled bylo patrné, že střešní konstrukce byla pro zvolený druh krytiny v nedostatečném spádu. Krytina byla také nevhodně napojena na stávající konstrukce a materiály.

Samotná titanzinková krytina je materiál, který má relativně dlouhou životnost a je nenáročný na údržbu. Toto však platí za určitých podmínek, stačí nevhodný podklad či napojení na nevhodný materiál a životnost této krytiny se zkracuje na minimum.

Klempířské prvky a připevňovací prostředky klempířských konstrukcí musí být vytvořeny z materiálů s podobným elektrickým potenciálem, aby nedocházelo k elektrolytické korozi. Toto pravidlo nestačí uplatnit pouze v přímém kontaktu materiálů, ale i v případě propojení materiálů stékající vodou.

Zcela degradovaná (děravá) krytina z titanzinkového plechu jako důsledek špatné aplikace

Zcela degradovaná (děravá) krytina z titanzinkového plechu jako důsledek špatné aplikace

FOTO: Ing. Jiří Čížek

Výše uvedené zásady nebyly na této střeše dodrženy a po odběru vzorků bylo zjištěno, že krytina je na několika místech již degradována. Do konstrukce tedy zatékalo nejen spoji krytiny v malém spádu, ale i přes samotný materiál, který byl v ploše již děravý.

V důsledku masivního zatékání mohlo dojít i k degradaci dřevěné nosné konstrukce střechy. A skutečně, po provedení sond bylo zjištěno, že střešní nosná konstrukce vykazuje výrazné napadení dřevokaznými organismy. Několik dřevěných prvků již nedokázalo přenášet zatížení a byly v polovině rozponu prasklé, hrozilo tak zřícení konstrukce střechy.

Střecha musela být ihned staticky zajištěna a z původně plánovaných drobných úprav interiéru se stala nákladná sanace střešní konstrukce.

Fatálně bioticky narušená dřevěná stropní konstrukce

Fatálně bioticky narušená dřevěná stropní konstrukce

FOTO: Ing. Jiří Čížek

V tomto případě se pan Jaroslav spolu s právníkem obrátil na prodávajícího s tím, že zatajil a dokonce „zamaskoval“ skrytou vadu a dle nového občanského zákoníku za skryté vady odpovídá prodávající po dobu pěti let.

V případě, že by si pan Jaroslav objednal inspekci domku před koupí, nemusel by dnes řešit proplacení nákladů na sanaci střešní konstrukce soudní cestou.

Ing. Jiří Čížek, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
Nemopas.

Ilustrační foto

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů.
Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).