Hlavní obsah
Díky čerpadlu můžeme dešťovou vodu využít na zavlažování i k zásobování domácnosti (praní prádla, splachování záchodu). Foto: Kärcher (4x)

Voda z dešťových srážek zachycená do jímky je perfektní na zavlažování, ale dá se využít i v domácnosti. K její dopravě z nádrže na místo určení budeme potřebovat čerpadlo. Pro každý účel je vhodný jiný typ.

Díky čerpadlu můžeme dešťovou vodu využít na zavlažování i k zásobování domácnosti (praní prádla, splachování záchodu). Foto: Kärcher (4x)
Jak a kde využít čerpadla na dešťovou vodu

Na zahradě můžeme dešťovou vodu ze sudu nabírat zahradnickou konví nebo vypouštět pomocí ventilu umístěného těsně nad dnem nádoby. Z podzemní jímky ji na povrch dostaneme ruční pumpou. Chceme-li ale s akumulovanou vodou nakládat efektivně, neobejdeme se bez elektrického čerpadla.

Nejde jen o to, že nám ulehčí práci, ale ušetří nám spoustu času, protože dokáže vodu v krátké chvíli prostřednictvím hadice nebo potrubí dopravit tam, kam potřebujeme, často do značné vzdálenosti. S patřičným příslušenstvím můžeme fungování čerpadla zautomatizovat, případně ho řídit podle svých požadavků. Pro tyto účely jsou určena čerpadla ponorná a povrchová.

Ponorné čerpadlo se ponoří do vody, která ho zaplaví a čerpadlo je tak okamžitě schopno vodu vytlačovat do připojené hadice či trubky. Povrchové čerpadlo je mimo jímku a vodu z ní nasává pomocí sací hadice.

Ponorná čerpadla

K čerpání vody nejen ze sudu, ale i z hlubokých podzemních jímek můžeme použít ponorné čerpadlo. Při práci je částečně nebo zcela ponořeno do vody. Vodu nesaje, nýbrž vytlačuje nad sebe.

Výhodou ponorných čerpadel je schopnost vodu vytlačit z velkých hloubek, zatímco povrchová čerpadla mají hloubku nasávání omezenou hodnotou zhruba osmi metrů.

Ponorné čerpadlo na čistou vodu dokáže čerpat i z hlubokých jímek.

Foto: Al-Ko

Elektromotor je umístěn ve vodotěsném plášti, utěsněna je i hřídel a přívodní elektrický kabel. Na výstupní přírubu ponorného čerpadla připevníme hadici či trubku, s jejíž pomocí vodu vyvedeme nad hladinu a pak případně dál.

Ponorné tlakové čerpadlo na čistou vodu by mělo mít vestavěný předfiltr a také plovákový spínač, který čerpadlo v závislosti na hladině vody zapíná a vypíná a chrání jej před chodem nasucho.

Spínač je na krátkém kabelu, který se dá fixovat v různých polohách, a tím se dá měnit okamžik, kdy (při jaké výšce hladiny) sepne. Některá ponorná čerpadla mají také tlakový spínač, který čerpadlo vypne ve chvíli, kdy se na výstupu zvýší tlak (uzavřeme průtok), a naopak ho zase zapne, jakmile tlak poklesne (otevřeme ventil).

Ponorná čerpadla se vyrábějí i v provedení na čerpání mírně znečištěné nebo dokonce splaškové vody.

Foto: Al-Ko

Ponorná čerpadla dokážou vodu vyčerpat téměř až do dna, některé modely nechají vodní sloupec jen několik milimetrů. Proto jsou ideální také pro čerpání vody z bazénů.

Při použití bazénové chemie je však lepší zvolit výrobek, který je k tomu uzpůsoben. Pokud chceme čerpat vodu znečištěnou mechanickými příměsmi, je nutné zvolit čerpadlo kalové, které vždy deklaruje maximální průměr nečistot, jež čerpadlem projdou.

Sudové čerpadlo

Sudové čerpadlo je ponorné čerpadlo s integrovanou trubkou zahnutou tak, že se dá zavěsit za okraj nádoby, z níž se voda čerpá. Tato čerpadla mají nízký příkon, pracovní tlak i přepravované množství, takže nejsou příliš vhodná pro připojení dlouhé hadice s postřikovačem.

Tlak se pohybuje od jednoho do dvou barů, větší převýšení nebo dlouhá hadice s malou světlostí by proto způsobily neúměrné tlakové ztráty. Pro přečerpávání vody třeba do konve a nenáročné zavlažování postačuje.

Čerpadlo do sudu je základní varianta ponorného čerpadla doplněná o zvláštní příslušenství.

Foto: Kärcher

Sudové čerpadlo se spouští většinou pomocí spínače umístěného na výstupní trubce. Dalším ovládacím prvkem je plovákový spínač, který čerpadlo vypne ve chvíli, kdy hladina čerpané vody klesne pod určitou mez. Tím se zabrání, aby čerpadlo běželo na sucho.

Povrchová čerpadla

Povrchová čerpadla jsou použitelná všude tam, kde sací výška nepřekračuje zhruba osm metrů (vzdálenost od hladiny vody k sacímu hrdlu čerpadla). Povrchová čerpadla se dělí do mnoha kategorií podle konstrukce a způsobu použití, pro naše účely volíme čerpadla samonasávací. Dokážou nasávat i z nezavodněného potrubí nebo si poradí s případnými vzduchovými bublinami v sacím potrubí, vždy ale musí být zavodněno čerpadlo samotné.

Čerpadla, která nemají samonasávací schopnost, musí mít při uvedení do provozu zcela zahlceno celé sací potrubí a nesmějí se v něm vyskytovat vzduchové bubliny.

Vybírat můžete mezi jednostupňovými a vícestupňovými čerpadly. Jednostupňová bývají označena výrazem „jet“, vyznačují se jednodušší konstrukcí, ale také menšími výkony a větší hlučností. Vícestupňová čerpadla mají o něco horší schopnost samonasávání, jsou ale podstatně tišší a disponují větším rozsahem výkonů.

Povrchové čerpadlo s elektronikou může zásobovat i několik odběrných míst a podle potřeby se samo zapíná a vypíná.

Foto: Gardena

Vodu do čerpadla nasajeme pomocí trubky nebo sací hadice, která je vyztužená, aby vydržela podtlak při čerpání. Běžná hadice by se při podtlaku zploštěla a snížil by se její průtok, nebo dokonce zcela zastavil.

Povrchová čerpadla jsou umístěna mimo nádrž, nesmí se nořit do vody. Ochrana proti vniknutí vody je většinou omezena jen na déšť či stříkající vodu, někdy ani to ne. Sací hadice musí být zakončena filtračním košem pro zachycení větších nečistot a také zpětnou klapkou, která zabrání vytečení načerpané vody ze sací hadice.

Vodu ze sudu můžeme čerpat také povrchovým čerpadlem, které lze v případě potřeby jednoduše přemístit.

Foto: Kärcher

Povrchová čerpadla jsou velmi univerzální, lze k nim připojit řadu příslušenství na vstupu (sací větvi) i na výstupu (výtlačné větvi), např. různé filtry, zpětné klapky, tlakové spínače apod. Díky tomu, že nejsou potopená, s nimi také můžeme snadněji manipulovat a přenášet je.

Výhodou je i možnost jejich zapojení do stávajícího rozvodu vody pro zvýšení tlaku. Povrchová čerpadla se používají rovněž jako automatické domácí vodárny. Můžeme je tedy využít jak na zahradě, tak pro zásobování domácnosti.

Pro udržování konstantního tlaku v rozvodu vody je lepší volit typy vybavené expanzní nádobou.

Pro účely zásobování domácnosti vodou se povrchová čerpadla kombinují s expanzní nádobou, která vyrovnává výkyvy tlaku v rozvodu vody.

Foto: Gardena

Naše tipy

Podle současných norem musejí být všechny elektrické spotřebiče pracující ve venkovním prostředí připojeny na zásuvku jištěnou proudovým chráničem. Pokud jej nemáte přímo v rozvodné krabici, pořiďte si alespoň jeho zásuvkovou variantu.

Povrchová čerpadla mohou být poháněna také spalovacím motorem. Na sací hadici musí být sací koš, který zachytí větší nečistoty.

Foto: Al-Ko

Čerpadla na čistou vodu jsou choulostivá na mechanické nečistoty, proto se je snažíme co nejlépe odfiltrovat. Pokud čerpadlo nemá integrovaný filtr, pořídíme ho zvlášť (to se týká povrchových čerpadel).

Ponorná čerpadla ochráníme před nečistotami usazenými na dně tím, že je nespustíme až ke dnu.

Moderní domácí vodárny mají elektronickou regulaci, která čerpadlo spustí, když otevřeme kohoutek.

Foto: Gardena

Prakticky jakékoli čerpadlo můžeme dovybavit tlakovým spínačem, který umístíme na výtlačné větvi, aby automaticky spínal a vypínal čerpadlo v závislosti na odběru vody.

Tyto spínače bývají většinou opatřeny také čidlem průtoku, takže jakmile se z nádrže vyčerpá voda, čerpadlo se vypne a neběží naprázdno.

Jakékoli čerpadlo můžeme dodatečně vybavit tlakovým spínačem, který zautomatizuje spouštění a vypínání čerpadla podle odběru vody.

Foto: Al-Ko

Hadice s větším vnitřním průměrem neboli světlostí představuje menší tlakové ztráty. Čím delší hadice je, tím větší by měla mít světlost.

Nebojte se namísto půlcoulové hadice (světlost 12,7 mm) používat tzv. tříčtvrtku (19 mm), která má vnitřní průměr větší jen 1,5x, ale vnitřní průřez má více než dvojnásobný.

Elektrická čerpadla nám dovolí pohodlně hospodařit s dešťovou vodou akumulovanou v nadzemních i podzemních jímkách.

Foto: Kärcher

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků