Na pravidelnou kontrolu kotlů po sezoně je třeba pamatovat nejenom kvůli bezpečnostním rizikům. Neudržovaný kotel může být i důvodem praktických nepříjemností, jako jsou zbytečně zvýšené náklady na topení anebo zkrácení jeho životnosti.

„U plynových kondenzačních kotlů je nutné provádět údržbu jednou ročně. Autorizovaný servisní technik vám zajistí, že kotel s příchodem další zimy dobře a úsporně poslouží,“ vysvětluje Lukáš Lagron ze společnosti Brilon.

Při pravidelné údržbě se čistí teplosměnná plocha od nečistot vzniklých při spalování, čímž se výrazně zvyšuje účinnost kotle. Analyzátorem spalin se kontrolují, případně upraví, spalovací poměry v kotli a ověří těsnost spojů odvodu spalin.

„Technik má odpovídající vybavení, aby zjistil i účinnost kotle. Špatně seřízený kotel může zvyšovat náklady na vytápění a ohřev teplé vody,“ dodává Lagron s připomenutím, že odborný servis také bývá jednou z podmínek prodloužené záruky.

Kotel nechte zkontrolovat také při výměně oken či topidel

Odborníci doporučují nechat nastavení kotle zkontrolovat také při výměně oken či topných těles. Oba zákroky mohou ovlivnit tepelné podmínky v bytě či domě.

V takovém případě je pak je nutné změnit i nastavení kotle. To se upravuje například i podle počtu startů, jenž zkušený technik zjistí právě při kontrole.

Kontroly komínů jsou nezbytné!

Neméně důležitou pravidelnou kontrolou je prohlídka spalinových cest. Podle kominíků má spousta lidí stále ve zvyku tyto kontroly odkládat až na začátek podzimu, ale to je naprosto pozdě. Tou dobou jsou totiž kominíci přetížení, a tak se mnohde začne topit bez kontroly.

Že je riziko problému veliké, dokládá statistika Společenství kominíků ČR. Podle ní jen za období od října 2018 do března 2019 došlo na území naší republiky k více než 900 komínových požárů (zahoření sazí), způsobených zanedbanou nebo neodbornou údržbou spalinových cest.

„V České republice máme stále problémy v oblasti provozování dosluhujících spotřebičů na plynná paliva v provedení B, tedy spotřebičů s atmosférickým hořákem na zemní plyn a s přerušovačem tahu. Jen za letošní rok jsem posuzoval 5 přiotrávení nebo otrav oxidem uhelnatým od těchto těles,” doplňuje znalec v oboru stavebním se specializací kominictví František Jiřík.

Jak často kontrolovat komíny

Podle platné legislativy závisí povinná frekvence kontrol a čištění spalinových cest (komínů) na typu používaného paliva a připojeného spotřebiče. Ke kontrole všech druhů spalinových cest by lidé měli povolat kominíka jednou za rok. Výjimku tvoří komíny pro kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška stanovuje minimální periodu 1x za dva roky.

Nejpřísnějším pravidlům podléhají spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva. Pokud mají kamna výkon do 50 kW, mohou si majitelé čistit komín k nim připojený sami za podmínky, že spalinovou cestu jednou ročně zkontroluje kominík.

V případě sezonního využívání těchto spotřebičů je třeba čistit komíny 2x za rok a v případě celoročního využívání dokonce 3x ročně.

Odborníci doporučují, aby četnost a rozestupy jednotlivých kontrol určil kominík v závislosti na frekvenci používání konkrétního spotřebiče a také na stavu znečištění spalinové cesty.

Lidé mají tendenci v kontrolách polevovat

„Péče o komín je velmi důležitá, lidé by ji proto neměli zanedbávat. Díky intenzivní komunikaci a novým právním předpisům se nám sice krátkodobě podařilo počet nehod snížit, nicméně nyní to vypadá, že se vracíme k původnímu stavu. Je třeba si uvědomit, že návštěva kominíka jednou ročně nikoho nezruinuje, ovšem pro bezvadný stav spalinové cesty je naprosto zásadní,“ varuje závěrem Jaroslav Schön, prezident Společenství kominíků České republiky.

Může se vám hodit na Firmy.cz: