Nejdůležitější jsou finance. Reálně promyslete finanční možnosti, udělejte si rozpočtový plán a začleňte i rozumnou rezervu. Počítejte s tím, že dojde k navýšení zhruba o 10 %.

Projekt a přípravné práce

Připravenost je základ úspěchu! Vyberte šikovného architekta či projektanta a nechte si zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci. Chcete-li specifický dům (pasivní), oslovte osobu, která se tímto typem stavby zabývá.

Zjistěte si, zda splňujete podmínky pro samotné zahájení stavby, nechte si zpracovat dokumentaci k domu včetně inženýrských sítí.

Nezapomeňte na průzkum pronikání radonu do objektu, musíte znát základové podmínky v místě stavby: geologický průzkum, hladinu spodní vody.

Stavební povolení

Než zavítáte na úřad, předem se informujte, jaké všechny dokumenty musíte mít. Důležitý je doklad o vlastnictví pozemku, nejlépe ho zajistíte výpisem z katastru nemovitostí.

Předložte ve třech kopiích i projektovou dokumentaci od autorizované osoby. Musí být vyřešený i přístup na pozemek a napojení na inženýrské sítě. V tuto chvíli je vybraná i dodavatelská firma.

Při rekonstrukci staršího domu je podstatné, zda zasahujete do nosných konstrukcí domu (nutné je stavební povolení), či nikoliv (stačí ohlášení).

Výběr dodavatele

Dbejte na dobré reference, zjistěte si o firmě maximum informací, podívejte se na reálné stavby, prověřte, zda má dostatek zkušeností.

Rozhodně využijte i služby právníka, který připraví návrh smlouvy ohledně stavby domu.

„Důležité je zaměřit se na zajištění termínů a kvality dodání staveb, aby dodavatel nemohl stavbu prodlužovat a jednoduše měnit kvalitu používaných věcí. Dále doporučuji ohlídat si nastavení ceny, abychom nebyli překvapeni povinností platit tzv. vícepráce,“ vysvětluje odbornice Alice Kubíčková z LP Legal.

Bez pojištění ani nezačínejte stavět či rekonstruovat. Pojistnou částku volte tak, aby odpovídala skutečné hodnotě všech věcí na stavbě.

Bez pojištění ani nezačínejte stavět či rekonstruovat. Pojistnou částku volte tak, aby odpovídala skutečné hodnotě všech věcí na stavbě.

FOTO: Ikea

Zabezpečení stavby

Rozestavěné domy jsou terčem zlodějů a je snadné se do nich vloupat. Oploťte proto pozemek, nenechávejte na stavbě drahé věci.

„Alarmy jsou nenápadné a nejsou závislé na elektrické energii. Mohou vám na dálku dát okamžitě zprávu a zároveň zalarmovat bezpečnostní službu, která na místo vyšle hlídku,“ říká Martin Protiva ze společnosti Ekonomické stavby.

Pojistěte se

Nezačínejte stavět bez pojištění. Při uzavírání smlouvy se důkladně seznamte s tím, co se skrývá ve výlukách k pojištění nemovitostí.

V případě rekonstrukce nezapomeňte pojistit i existující sousedící stavby: zahradní domky, studny, oplocení, bazén. Také myslete na pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku. Připojištěním stavby chráníte především sami sebe!

Může se vám hodit na Firmy.cz: