Pokud jste nezkontrolovali na podzim stav celé střechy, věnujte pozornost i jí. Je třeba prohlédnout oplechování, zatmelení kolem spojů a hran plechu s komínem a zdí.

Stejně tak je nutné vyčistit plechy za komínem, vikýřem i střešními okny, aby mohla odtékat voda. Kontrolou musí projít celý okapový systém. Vyčistěte ho od mechů, listí a dalších nečistot.

Během zimy pak pravidelně kontrolujte, zda se plastové okapy neuvolnily či nepopraskaly mrazem. Zvláštní pozornost zaslouží okapy z levného plechu, kde je třeba se ujistit, že nepraskají.

U vyšších střech pomohou sněhové zábrany

Druhým bodem bude kontrola sněhových zábran všeho druhu. Padající sníh a rampouchy mohou zranit chodce nebo poškodit majetek, typicky třeba parkující automobil. Proto je třeba jim věnovat stejnou pozornost jako stavu střechy.

Zábrany by měly být odolné a v nejlepším případě namontované odbornou firmou. „Z praxe známe mnohé případy, kdy došlo k prolomení či jinému poškození nekvalitní zábrany. Poté hrozí pád velkého množství sněhu či těžkých kusů ledu na chodník, kde mohou ohrozit kolemjdoucí,“ vysvětluje Milan Pečený z pokrývačské společnosti Klempířství Pečený.

„Je třeba, aby investor stavby zajistil odbornou montáž střešní krytiny včetně zábran, protože jen správně navržené řešení může plnit ochrannou funkci dostatečně,“ uvádí Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink, výrobce titanzinkových střech i sněhových zábran.

Požadavky na sněhové zábrany si podle ní určuje místní stavební úřad. Opatření k ochraně proti padajícímu sněhu a ledu závisí přitom mj. na sklonu střechy, nadmořské výšce a rovněž tak i na množství sněhu, které v oblasti přes zimu obvykle napadá.

Důležité je zohlednit materiál střechy

U klasické skládané krytiny je díky členitému povrchu riziko sklouznutí sněhu menší. U lakovaných střech je nutné vzít v úvahu, že sníh bude po jejich povrchu sklouzávat s větší pravděpodobností. O to větší pozornost zabezpečení proti sjíždějícímu sněhu věnujte.

Co zkontrolovat u zábran

„Pokud je střecha vybavena sněhovými zábranami, obvykle stačí jejich vizuální kontrola ze země. To se týká sněhových háků nebo zábran, které jsou součástí střešní krytiny – jsou tedy zabudované do střešní krytiny a jsou buď ze stejného materiálu jako střešní krytina, nebo z materiálu nepodléhajícího povětrnostním vlivům. Pokud máte na střeše držáky s dřevěnou kulatinou, která zachytává sníh, raději zkontrolujte důkladněji stav a kvalitu této kulatiny před každou zimou. Proti zabudovaným sněhovým zábranám se kulatiny totiž musí celkem často obnovovat pro zachování jejich 100% funkčnosti," doporučuje Miroslav Oudes ze společnosti Prefa Aluminiumprodukte.

Při příležitosti kontroly střechy je dobré si všimnout i upevnění hromosvodů.

Kromě prevence nezapomeňte na pojištění

Žádné pojištění nemovitosti nemůže suplovat důkladnou prevenci. Je ale jejím ideálním doplňkem.

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti může ušetřit až stovky tisíc korun a nabízí ho v podstatě každá z velkých pojišťoven na trhu.

Podle údajů České asociace pojišťoven (ČAP) řešily například v roce 2017 pojišťovny celkem 7067 pojistných událostí způsobených tíhou sněhu v celkové hodnotě více než 107 milionů korun.