Systém ochrany by měl zohlednit již projekt střechy v závislosti na jejím spádu a sněhovém zatížení oblasti, v níž se stavba nachází. I pomalý posun sněhové masy může ohrozit střešní krytinu, nejvíce pak v úžlabí.

Sněholam s protisněhovou mříží lze vybrat s výškou 15 nebo 20 cm ve variantách pro plechové či pro skládané krytiny. Cena držáků sněholamu od 184 Kč/ks, mříže v délce 2 m od 560 Kč/ks.

Sněholam s protisněhovou mříží lze vybrat s výškou 15 nebo 20 cm ve variantách pro plechové či pro skládané krytiny. Cena držáků sněholamu od 184 Kč/ks, mříže v délce 2 m od 560 Kč/ks.

Je chyba instalovat protisněhovou ochranu jen do dolní části střechy, účinné je její rozmístění po celé její ploše ve více řadách nad sebou podle délky střechy a sněhového zatížení.

Žebřík a lávka s vysekávanou pochozí plochou zajišťují bezpečný pohyb po střeše i v zimních měsících.

Žebřík a lávka s vysekávanou pochozí plochou zajišťují bezpečný pohyb po střeše i v zimních měsících.

FOTO: Lindab (2x)

K opatřením po celé ploše krytiny patří protisněhové háky, které brání sněhu v pohybu a přispívají k jeho postupnému tání.

K doplňkům náleží tzv. sněholamy, liniová opatření chránící před sněhem a ledem padajícím z okapní hrany a rozražeče (mříže, trubky).

S dvoutrubkovymi sněholamy vystačíme v oblastech s běžnými sněhovými srážkami.

S dvoutrubkovými sněholamy vystačíme v oblastech s běžnými sněhovými srážkami.

Ideální je kombinace několika prvků od hřebene až po okap. V něm zabrání zamrzání vody topné kabely.