Příběh nezvyklého domku začíná jako běžná rodinná historka: Stevova sestra se provdala za muže jménem Carl Haggar v Thajsku. Steve se pak spřátelil s ním i s rodinou jeho bratra Hajjara. Když bylo Stevovi 15 let, jeho švagr Carl ho poprvé zasvětil do tajemství stavby domů.

Stavba začala načrtnutím kruhů do země a vyznačením základů.

Stavba začala načrtnutím kruhů do země a vyznačením základů.

FOTO: Steve Areen

Ke stavbě nebylo zapotřebí žádné složité techniky. Jen několik párů šikovných rukou a pár jednoduchých zařízení.

Ke stavbě nebylo zapotřebí žádné složité techniky. Jen několik párů šikovných rukou a pár jednoduchých zařízení.

FOTO: Steve Areen

Kulatá okna vznikla díky vlastnoručně vyrobenému bednění.

Kulatá okna vznikla díky vlastnoručně vyrobenému bednění.

FOTO: Steve Areen

V roce 2011 byl Steve opět v Thajsku, kde se znovu setkal s Carlovým bratrem Hajjarem. Ten ho po celá léta inspiroval nejrůznějšími kreativními nápady, ale tentokrát to bylo něco opravdu velkého - společně se svou ženou mu nabídl, aby si na jejich plantáži postavil dům.

Stavba hlavní místnosti

Stavba hlavní místnosti

FOTO: Steve Areen

Stavba koupelny

Stavba koupelny

FOTO: Steve Areen

Modré zavěšené válečky fungují jako závažíčka, aby tvárnice nepopadly dovnitř.

Modré zavěšené válečky fungují jako závaží, aby tvárnice nepopadly dovnitř.

FOTO: Steve Areen

A protože Steve souhlasil, zabodli do země velké dřevěné kružítko a načrtli kruh. Během šesti týdnů mladý Američan ve spolupráci se svým pomocníkem Taem a příležitostně i s někým dalším do třetice postavil domek a stihl jej i natřít. Hlavním poradcem během stavby byl samozřejmě Hajjar.

Stavba postele

Stavba postele

FOTO: Steve Areen

Uzavření kupole s ponechaným otvorem pro světlík.

Uzavření kupole s ponechaným otvorem pro světlík.

FOTO: Steve Areen

Hromada přesátého písku připravená na omítnutí zbývajících částí stavby.

Hromada přesátého písku připravená na omítnutí zbývajících částí stavby.

FOTO: Steve Areen

Jestliže překvapí rychlost stavby domu, neuvěřitelně zní i výše nákladů. Základní strukturu Steve pořídil za méně než 6000 dolarů, což je méně než 112 tisíc korun.

Skleněné trojúhelníky Steve nejprve poslepoval v rovině pomocí silikonu. Když zaschl, vztyčil z nich pyramidu a slepil poslední spoj.

Skleněné trojúhelníky Steve nejprve poslepoval v rovině pomocí silikonu. Když zaschl, vztyčil z nich pyramidu a slepil poslední spoj.

FOTO: Steve Areen

Dláždění koupelny a skládání mozaiky z říčních oblázků.

Dláždění koupelny a skládání mozaiky z říčních oblázků.

FOTO: Steve Areen

Steve se rozhodl pro oranžovou barvu stěn jak v interiéru, tak v exteriéru.

Steve se rozhodl pro oranžovou barvu stěn jak v interiéru, tak v exteriéru.

FOTO: Steve Areen

Doplnění domku všemi možnými prvky, jako byly dveře, světlíky, poličky, jezírko, střešní altánek a kamenné prvky, trvalo ještě několik měsíců. Toto vše, včetně nábytku, Steve pořídil dle svých odhadů za dalších necelých 3000 dolarů, tj. 56 tisíc korun.

Když byl hotový dům, nastal čas pro stavbu jezírka.

Když byl hotový dům, nastal čas pro stavbu jezírka.

FOTO: Steve Areen

Rostlinu lotosu získal Steve z nedalekého jezera.

Rostlinu lotosu získal Steve z nedalekého jezera.

FOTO: Steve Areen

Stevův přítel tao předváděl mnohdy akrobatické kousky, když pomáhal upevnit trávu na střechu altánku. Na vršku, kde vznikl otvor je upevněn voděodolný košík.

Stevův přítel Tao předváděl mnohdy akrobatické kousky, když pomáhal upevnit trávu na střechu altánku. Na vršku, kde vznikl otvor je upevněn voděodolný košík.

FOTO: Steve Areen