Pálené cihly patří stále k nejpoužívanějším stavebním materiálům. Oblíbené jsou ale také pórobeton, lehký keramický beton, vápenocementové bloky a mnoho dalších.

V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu, a tedy i nákladů.

V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu, a tedy i nákladů.

FOTO: KM BETA

Rozdílné náklady na hrubou stavbu se odrazí zejména ve velikosti stavby a síle izolace. Z většiny materiálů postavíme i domy pasivní nebo nízkoenergetické. Právě tyto typy staveb vyžadují mnohem silnější zdivo s přidáním izolace.

Tradiční keramické bloky

U nás patří stále k nejžádanějším stavebním materiálům tradiční pálená cihla ve formě keramických bloků. Takový dům považujeme za bezpečnou investici a bydlení v něm za zdravé a příjemné.

Pálené cihelné bloky regulují teplotu a vlhkost v místnostech a podílejí se i na akustické izolaci. Bloky vyrobené moderními technologiemi jsou pevné, požárně odolné a mají dlouhou životnost, stavba z nich je přesná a rychlá. Současné cihelné bloky jsou duté a pórovité. Vzduch uzavřený v dutinách izoluje teplo, takže se zdivo v zimě pomaleji ochlazuje a v létě se nepřehřívá.

Přírodní pórobeton Ytong se vyrábí ze směsi křemičitého písku, vápna a vody, tj. čistých přírodních surovin.

Přírodní pórobeton Ytong se vyrábí ze směsi křemičitého písku, vápna a vody, tj. čistých přírodních surovin.

FOTO: XELLA

Podle použití rozlišujeme keramické bloky pro vnější izolační stěny, vnitřní nosné a akustické stěny a pro dělicí příčky. Spojují se buď maltou, nebo montážní pěnou. Hrubá stavba musí přes zimu vymrznout, jinak by se v domě držela vlhkost.

Proč je oblíbený pórobeton

Oblíbeným stavebním materiálem je i pórobeton, známý pod označením Ytong. Ve skutečnosti je to lehčený beton, který využíváme při rekonstrukcích bytových jader nebo podkroví. Také ytong má dobré akustické vlastnosti a je nehořlavý.

Speciální zvukově izolační cihly jsou pevné a mají dobré tepelně akumulační vlastnosti. Zdění je snadné, používá se vápenocementová malta za využití spoje pero + drážka + maltovací kapsa.

Speciální zvukově izolační cihly jsou pevné a mají dobré tepelně akumulační vlastnosti. Zdění je snadné, používá se vápenocementová malta za využití spoje pero + drážka + maltovací kapsa.

FOTO: HELUZ

Vyrábí se z přírodních surovin, písku a vápence. Jeho velkou výhodou je možnost recyklace, má i výborné tepelně izolační vlastnosti a vysokou přesnost zdění tenkovrstvou zdicí maltou. Hodí se pro stavbu nízkoenergetických domů.

Z ytongu postavíme celý dům - od sklepa až po střechu. Systém disponuje nepřeberným množstvím zdicích prvků pro obvodové stěny, vnitřní příčky, stropy, střechu či schodiště.

Vápenopískové cihelné bloky

Jako nosné vnitřní i obvodové zdivo a také pro ostatní dělicí i výplňové konstrukce využíváme vápenopískové zdicí prvky. Vyrábějí se ze směsi vápna, křemičitého písku a vody.

Stavební systém Velox se skládá ze štěpkocementových desek, které se vyrábějí vysokotlakým lisováním směsi dřevitých štěpek, cementu a vodního skla.

Stavební systém Velox se skládá ze štěpkocementových desek, které se vyrábějí vysokotlakým lisováním směsi dřevitých štěpek, cementu a vodního skla.

FOTO: HOFFMANN

Díky vysoké objemové hmotnosti jsou pevné v tlaku a mají výborné akumulační i akustické vlastnosti i při menších tloušťkách nosných stěn. Tepelně technické vlastnosti obvodových stěn určuje síla tepelné izolace. Známý je sendvičový systém KMB Sendwix.

Je to vícevrstvý systém složený z několika různých materiálů - vápenopískového zdiva, zateplení a povrchové úpravy na vnitřní i vnější straně konstrukce. Tento systém se hodí i pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních staveb.

Systém ztraceného bednění

Osvědčil se i systém ztraceného bednění ze štěpkocementových desek, které se vyrábějí vysokotlakým lisováním směsi dřevitých štěpek, cementu a vodního skla, známé pod názvem Velox.

Tvárnice vylisované do potřebných tvarů se na stavbě skládají na sucho vedle sebe a vylévají se betonem. Tak vzniká houževnatá konstrukce s tepelnými i protihlukovými vlastnostmi. Stavění je snadné a rychlé. Stěny silné 37 cm mají dobré tepelně izolační vlastnosti, jsou požárně odolné a stabilní.

Montáž stavebního systému Velox je rychlá a jednoduchá.

Montáž stavebního systému Velox je rychlá a jednoduchá.

FOTO: HOFFMANN

Takto postavené domy se špatně přestavují kvůli vertikálnímu spojení betonem od shora dolů. Systém se používá převážně na nosné obvodové i vnitřní stěny a na stropní konstrukce. V budoucnu lze přestavět nenosné příčky v interiéru.

Pro tenkovrstvé zdění potřebujeme broušené pálené zdivo nebo vápenopískové zdivo určené pro zdění na lepidlo nebo pórobeton.

Pro tenkovrstvé zdění potřebujeme broušené pálené zdivo nebo vápenopískové zdivo určené pro zdění na lepidlo nebo pórobeton.

FOTO: KM BETA

Lehký keramický beton

Lehké keramické kamenivo neboli Liapor se vyrábí vypalováním přírodních granulovaných jílů. Vznikají tak slinuté keramické perly s vnitřní pórovitou strukturou. V porovnání s normálním betonem má výrazně nižší objemovou hmotnost, takže z něj lze postavit i domy, které by z normálního betonu byly příliš těžké.

K základním vlastnostem liaporu patří pevnost, malá nasákavost, zdravotní nezávadnost, nízká objemová hmotnost a dobré tepelně izolační schopnosti.

K základním vlastnostem liaporu patří pevnost, malá nasákavost, zdravotní nezávadnost, nízká objemová hmotnost a dobré tepelně izolační schopnosti.

FOTO: LIAS VINTÍŘOV

Lehčený beton se vyznačuje také nízkou tepelnou vodivostí, vyšší tepelně izolační schopností, má až o 30 % nižší teplotní roztažnost než klasický beton a také dobře zvukově izoluje.

Liapor je lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu, který je vhodný nejen pro hrubou stavbu.

Liapor je lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu, který je vhodný nejen pro hrubou stavbu.

FOTO: LIAS VINTÍŘOV

Betonové tvárnice s polystyrenem

Nejen kvůli dobrým tepelně izolačním vlastnostem nacházejí uplatnění při stavbě domu i betonové tvárnice se zabudovanou, několik centimetrů silnou izolační polystyrenovou vložkou.

Dobré tepelně izolační vlastnosti mají i betonové tvárnice se zabudovanou polystyrenovou vložkou.

Dobré tepelně izolační vlastnosti mají i betonové tvárnice se zabudovanou polystyrenovou vložkou.

FOTO: LIAS VINTÍŘOV

Materiál dobře izoluje teplo, vyřešené jsou spáry zdiva bez tepelných mostů s minimální potřebou malty. Svislé styčné spáry tvárnic řeší zámkový spoj bez použití malty. Plusem je i lehká pracnost a také nízká hmotnost jednotlivých prvků.

Novinkou je komín skládající se z nových cihelných komínových tvarovek a osvědčených kvalitních tenkostěnných vložek. Díky tomu nepotřebuje další tepelnou izolaci, je levnější a jeho stavba rychlejší.

Novinkou je komín skládající se z nových cihelných komínových tvarovek a osvědčených kvalitních tenkostěnných vložek. Díky tomu nepotřebuje další tepelnou izolaci, je levnější a jeho stavba rychlejší.

FOTO: HELUZ

Tloušťka obvodového zdiva je 30 cm.