Dutiny odvodníme naříznutím otvorů na jejich dně, tedy těsně nad podlahou. Pro zjištění přítomnosti vody odstraníme soklovou lištu. Zabodneme šídlo nebo nůž do stěny asi 5 cm nad podlahou (těsně nad lištou). Když začne vykapávat voda, vyřízneme otvor, aby mohla volně proudit ven.

U kovových konstrukcí poslouží pro odvod vody vodorovný profil UW ve spodní části stěny, který provrtáme co nejníže k úrovni podlahy a vodu vypustíme.

Při opravování stěn, na něž jsou kladeny nároky na požární odolnost nebo neprůzvučnost, dbáme, aby veškeré opravy splňovaly konkrétní protipožární nebo akustické hodnoty, podle nichž byla stěna původně navržena a postavena (druh sádrokartonových desek, připevňovací prostředky a jejich rozteče, tmelení spár, napojení, dilatace, vložená minerální či skelná izolace).

Nebezpečné jsou i vyboulené, prověšené nebo nasáklé podhledy. Ze stropů a podhledů vodu odstraníme proražením otvorů skrz sádrokartonové desky hrotem na dlouhém držadle. Nástroj si vyrobíme připevněním hřebíku či jiného špičatého předmětu na konec dlouhé hole. Prorážíme otvory na kraji postiženého stropu, přitom stojíme mimo postižená místa.

Kdy a jak sádrokarton odstranit

Zlikvidujeme každou sádrokartonovou desku, která nasákla povodňovou vodou. Desky mohou být kontaminované a způsobovat onemocnění. Jestliže byla vodou zaplavena jen podlaha, odstraníme spodní část sádrokartonových desek do výšky 120 centimetrů a nahradíme je vodorovným pruhem nových desek širokým 120 centimetrů.

Pokud povodňová voda zatopila sádrokartonovou desku výše než 1 metr od podlahy, odstraníme desky z celé stěny a nahradíme je novými.

Mezi druhy poškození, které vyžadují odstranění a výměnu, patří i delaminace (narušení) papíru ze sádrokartonové desky, porušení soudržnosti desky a připevňovacího prostředku i prohnutí či vyboulení desky. Veškeré poškozené sádrokartony odstraníme opatrně teprve až po úplném odvedení vody.

Delaminace papíru ze sádrokartonové desky působením vody

Delaminace papíru ze sádrokartonové desky působením vody

FOTO: archiv Rigips, Právo

Některá poškození se projeví až po vyschnutí sádrokartonu. Přítomnost skryté hniloby i plísně vyžaduje likvidaci sádrokartonových desek či dřevěné konstrukce.

Záchrana nepoškozených desek

Aby se nevytvářely plísně a hniloby, je nesmírně důležité dostatečné větrání, cirkulace vzduchu a vysoušení. Z mokrých nebo vlhkých sádrokartonových stěn odstraníme tapety a PVC tapety, aby mohl povrch sádrokartonu vyschnout.

Čištění, opravy a rekonstrukce

S touto fází nezačínáme, dokud prostor není vysušený. Zkontrolujeme vyschlé sádrokartonové desky, zda jsme nepřehlédli ještě další poškození. Odstraníme veškeré sádrokartonové desky vykazující poškození, vyměníme připevňovací prostředky i zkorodované konstrukce.

S čištěním začneme tam, kde bylo poškození nejsilnější. Místa, jež nešla vyčistit, vyměníme, abychom zabránili průsakům na povrch po vymalování. Pozornost věnujeme zejména místům, kde se vyskytuje povrchová plíseň. Tu odstraníme běžným prostředkem proti plísni.

Po vyčištění sádrokartonových desek opravíme veškeré otvory, včetně těch, které byly vytvořeny pro vypouštění vody, pro sušení nebo zbyly po odstranění připevňovacích prostředků.

Namontujeme nové sádrokartony a spáry, hlavičky připevňovacích prostředků či plochu opravené stěny zatmelíme. Stěny i stropy jsou tak připraveny na nové malování či tapetování.

(Vyrobeno ve spolupráci s vedoucím Centra technické podpory Rigips ing. Jiřím Ottou.)