Moderní zahrada plní funkci jak okrasnou, tak i obytnou (je regulérním rozšířeným obytným prostorem). Pro příjemný odpočinek potřebujeme i příjemné prostředí. K tomu slouží nejrůznější terasy, odpočívadla, zákoutí a lavičky.

Odpočívadlo či terasa

I když by se mohlo zdát, že jde o jednu a tutéž architektonickou záležitost, opak je pravdou. Terasa je vůči okolnímu terénu více či méně vyvýšená a dominuje, odpočívadlo je součástí terénu a snaží se být nenápadné, skryté. Tato plocha spíš navazuje na dům, odpočívadlo se skrývá v hloubi zahrady.

Jestliže to rozloha zahrady dovolí, měli bychom mít víc takových více či méně skrytých místeček. Odpočívadlo na osluněném místě v jižním cípu, které oceníme zvlášť zjara a na podzim. V létě, když jsou dny horké, dáme přednost chládku u zdi nebo místu skrytému ve vegetaci. Místo pro odpočívadlo vybíráme na odlehlejším místě, stranou od komunikační trasy a neuškodí, pokud bude chráněno, alespoň z části, před nepřízní počasí.

Vhodné umístění

Pokud je terén rovný, bývají odpočívadla v jeho úrovni, ale na svažitém mohou být i zčásti zapuštěná nebo naopak vyvýšená. Není-li terén rovný, vyžaduje si menší stavební úpravy. Odkopeme přebývající zeminu a ze dvou či tří stran je zapustíme. V určitém bodě je plocha součástí terénu a postupně se dostává nad něj. Tam použijeme buďto opěrné zídky nebo dekorativní sloupky.

Zelená terasa či balkón je pastvou pro oči. Foto Holandská květinová kancelář

Pěkné je, když je necháme obrůst vegetací. Drobnou nevýhodou je množství srážkové vody, která sem bude stékat. Tomu se ale vyhneme například osazením hustých keřů nad odpočívadlo. Terasu ve svažitém terénu budujeme násypnou. Jednou hranou se opírá o svah a dále pokračuje navezená zemina. Na protilehlé straně ji ale musíme jistit podpěrnou zídkou.

Tvary a rozměry

Žádný univerzální předpis na tvar nebo velikost terasy či odpočívadla neexistuje. Tvar může být přesně geometrický, čtverec, obdélník, kruh či jeho výseč, nebo nepravidelný. Takový tvar, je-li dobře zvolený, nejlépe splyne se zahradou. Čím blíž domu terasa či odpočívadlo jsou, tím spíš volíme tvary nepravidelné.

Dřevěnou terasu oživí barevné židle z laminátu a hliníku. Foto egoé

Rozměry terasy i odpočívadla určuje to, k jakému účelu je hodláme využívat, pro kolik je plánujeme osob a také to, jaké jsou rozměry zahrady. Chceme-li jen stinný koutek pro čtení, vystačíme si s lavičkou přibližně 150 cm dlouhou nebo s místem pro jedno pohodlné křeslo. Pokud ale sem chceme umístit celou soupravu, potřebujeme prostor alespoň 3x3 metry.

Platí pravidlo: čím více osob, tím větší plochu potřebujeme a nezapomeneme ani na prostor nezbytný pro pohodlný průchod, tedy asi 1,5 metru.