„Mohl by tady být i dům, kde by se lidé scházeli na duchovní cvičení. Naplnil by se tak účel fary – být duchovním centrem Maršovic,“ uvedl zástupce spolku Václav Altmann.

Nemuselo by však podle něj zůstat jen u duchovních témat, v rozporu s posláním fary by nebyly ani různé přednášky a podobné akce.

Farnost v Maršovicích byla zrušena v roce 2009. Samotná církev budovu využít nedokáže, ale místní se zde několikrát do roka stále scházejí na oslavy narozenin či na dětská setkání. Arcibiskupství, které je jejím vlastníkem, však údajně na opravy a údržbu nemá peníze a fara včetně zahrady a hospodářských budov chátrá.

Areál kostela s farou byl postaven v letech 1774–1775. Jeho poslední generální oprava proběhla ve 30. letech 20. století.

„Po nuceném odchodu posledního kněze z fary v roce 1961 v objektu bydleli lidé, kteří se ocitli v nouzi,“ doplnila Jaroslava Tůmová z Obecně prospěšné společnosti Posázaví.