V rámci revize plynového kotle servisní technik zároveň vyčistí výměník tepla, hořák, provede analýzu spalin (u kondenzačních kotlů) a upraví nastavení regulace, které má velký vliv na snížení provozních nákladů.

Závěsný plynový kondenzační kotel zaručí úsporu energie 25 % a více. Je sice dražší než klasický kotel, ale investice se nám do tří let vrátí.

Závěsný plynový kondenzační kotel zaručí úsporu energie 25 % a více. Je sice dražší než klasický kotel, ale investice se nám do tří let vrátí.

FOTO: VIESSMANN

S kondenzačním kotlem ušetříme

Existují dva druhy plynových kotlů: klasický a kondenzační. Klasické kotle mají účinnost 92 %, kondenzační kotle až 109 %, protože využívají i vzniklé spaliny. S kondenzačním kotlem je zaručená úspora 25 % energie a více. Kondenzační plynové kotle jsou sice dražší (od 50 000 Kč) než klasické plynové (25-30 000 Kč), ale jsou natolik úsporné, že návratnost je již do tří let. A o tom se už vyplatí přemýšlet.

Závěsný plynový kondenzační kotel se sálavým hořákem MatriX a nerezovým spalovacím výměníkem Inox-Radial.

Závěsný plynový kondenzační kotel se sálavým hořákem MatriX a nerezovým spalovacím výměníkem Inox-Radial.

FOTO: VIESSMANN

Kdo by měl uvažovat o novém kotli?

Ten, kdo ho používá 20 let, protože technologie je už zastaralá a provoz kotle neekonomický. Bohužel za starý plynový kotel se dá považovat i ten, který je 5 let v provozu. Jde zejména o kotle, které se jako nejlevnější na trhu montují do domků postavených developery. Snaha ušetřit za každou cenu je vede k dodání méně kvalitních kotlů, které jsou často po pěti letech provozu poruchové a majiteli se nevyplatí je používat.

Revizi plynového kotle provádíme v létě. Servisní technik vše překontroluje, upraví nastavení regulace, provede vyčištění výměníku tepla.

Revizi plynového kotle provádíme v létě. Servisní technik vše překontroluje, upraví nastavení regulace, provede vyčištění výměníku tepla.

FOTO: VIESSMANN

Co je kondenzační kotel

Nevyužívá jenom citelné teplo, které vzniká při procesu spalování (výhřevnost), ale i dodatečné teplo obsažené ve vodní páře (tzv. spalné teplo). To znamená, že využívá energii, která běžně (jako tepelné ztráty spalinami) uniká komínem. U kondenzačních kotlů se spaliny natolik ochlazují, že dochází ke kondenzaci vodních par obsažených ve spalinách a uvolněná energie přechází do kotlové vody. Dodávaná energie je tak skoro všechna využita.

Kdy se vyplatí změnit dodavatele plynu

Dodavatele plynu si můžeme sami zvolit, změna je poměrně jednoduchá, větší část za nás zařídí nový dodavatel.

Závěsný plynový kotel. Účinnost kondenzačního kotle je až 109 %.

Závěsný plynový kotel. Účinnost kondenzačního kotle je až 109 %.

FOTO: VIESSMANN

Nejvýhodnější je změna pro ty, kteří plynem nejen ohřívají vodu, ale i topí

Při změně dodavatele je ale dobré pamatovat si několik rad, abychom se nestali oběťmi podvodných prodejců:

Vždy si ověřme, s kým jednáme. Zda obchodní zástupce má identifikační kartu společnosti, kterou zastupuje. Jeho identitu lze ověřit na zákaznické lince.

Vitopend 100-W je závěsný plynový kotel s modulovaným atmosférickým hořákem.

Vitopend 100-W je závěsný plynový kotel s modulovaným atmosférickým hořákem.

FOTO: VIESSMANN

Přesvědčme se, že podepisujeme smlouvu na produkt, který je nám nabídnut. Seriózní společnost během několika dnů zavolá a ověří, zda jsme změnu opravdu chtěli a zda vše proběhlo v pořádku. Rozhodně se zajímejme o poplatky, které mohou být součástí ceny (cena se skládá z několika částí a obchodník může ovlivnit jen jednu z nich).

Důležité jsou i další nabízené služby včetně dostupnosti zákaznických center a telefonních linek. Pokud zjistíme, že nás obchodník klamal či se nevhodně choval, neváhejme podat stížnost Energetickému regulačnímu úřadu.