„Knihovna je navržena v obrysu zaobleného čtverce a je symbolicky pojata jako technická učebnice. Od konstrukce a pláště po povrchy, koncové prvky a mobiliář je vše vedeno jasným výrazem s jednoduchými, odhalenými tvary,“ uvedl zástupce generálního projektanta knihovny Petr Jileček.

Stavba Národní technické knihovny (NTK) v areálu technických vysokých škol v Praze 6-Dejvicích započala v roce 2006. V nové budově veřejnost nalezne knihovní fondy Státní technické knihovny a část fondů knihoven Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické.  

Budova využívá hybridní způsob větrání.:.Budova využívá hybridní způsob větrání.foto: Novinky

Stavba budovy se pyšní využitím nových či atypických řešení. Nosný systém knihovny tvoří železobetonový skelet, jenž je založen na technicky výjimečné technologii v nadzemní části prostřednictvím obousměrně předpjatých desek. Dalším příkladem je použití bituteraca - speciálního podlahového materiálu, který se pokládá za teploty kolem 200 ˚C a výrazně snižuje hladinu hluku v budově. Právě proto se velmi dobře hodí do knihovny, kde se počítá s velkým zatížením vzhledem k roční návštěvnosti knihovny až kolem 900 tisíc čtenářů.

Protipožární systém

Inovativní je i požární řešení objektu, které zamezí zničení knižního fondu, k němuž by mohlo dojít při hašení vodou. Knihovna je totiž vybavena mlhovým samočinným hasícím zařízením, které je v případě zásahu šetrnější, nevyžaduje velkou kapacitu zásobní nádrže a umožňuje rozvod vedení po celé budově.

Interiér nové knihovny:.Interiér nové knihovnyfoto: Novinky

Energetické řešení klade důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí. Knihovna byla navržena jako kompaktní celek s minimálním členěním, který respektuje orientaci budovy ke světovým stranám. Velkoprostorové místnosti jsou umístěny u jihovýchodních, jihozápadních a severozápadních fasád, kancelářský trakt se nachází u fasády směřující na severovýchod. Tím se snížila tepelná zátěž způsobená slunečním zářením a zároveň je dosaženo rovnoměrnějšího osvětlení během dne a v průběhu roku.

Masivní betonové konstrukce posloužily pro akumulaci chladu nebo tepla. Pro větrání byl zvolen hybridní systém, díky kterému se minimalizuje strojní větrání a zároveň se využívá plně automatizované přirozené větrání okny v přechodném období.

Knihovnou by mělo ročně projít 900 000 návštěvníků.:.Knihovnou by mělo ročně projít 900 000 návštěvníků.foto: Novinky

Národní technická knihovna se slavnostně otevře 9. září 2009. Svým uživatelům nabídne více než 1 200 studijních míst a 300 míst relaxačních. Kapacita uložených svazků se odhaduje přibližně na 1,2 miliónu. K dispozici budou například také individuální a týmové studovny, kavárna se 150 místy, 250 počítačů pro veřejnost a WiFi připojení v celém objektu.