Dnes se podle platné vyhlášky č.23/2008 Sb. musí povinně vybavit nově postavené rodinné domy přenosnými hasicími přístroji. Ovšem i my ostatní bychom o jejich dokoupení měli zapřemýšlet.

Hasicí přístroje se liší velikostí a typem náplně. Ten volíme podle druhu materiálu, který u nás doma může s nejvyšší pravděpodobností hořet.

Třída

Požáry podle druhu hořlavého materiálu


požáry pevných látek (např. dřeva, uhlí, textilu, papíru, slámy, sena, plastů), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím

  • vhodné jsou hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové
B

požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barev a laků, benzinu, nafty, dehtu, oleje, acetonu, vosků, asfaltu, pryskyřic, mazadel)

  • používáme hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové

požáry plynů (např. zemního plynu, propan-butanu, vodíku, svítiplynu, acetylenu, metanu)

  • vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové
D

požáry lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem). Hoření těchto kovů probíhá při obrovské teplotě

  • použití speciálních suchých hasicích látek nebo speciálně upravených prášků
F

požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích

  • pěnové nebo práškové hasicí přístroje

Rozdělení podle typu náplně

Na štítku každého hasicího přístroje je uvedena nejen třída požáru, ale také typ náplně, tedy hasicí látky.

  • K nejčastěji kupovaným patří práškové hasicí přístroje, které mají nejširší použití. Jsou vhodné pro třídy A, B, C. Šestikilogramové přístroje se prodávají od 1000 korun.
  • Vodní hasicí přístroje se nejlépe hodí pro hašení pevných hořlavých látek (dřevo, papír, uhlí, textil). V žádném případě s nimi nehasíme elektrická zařízení pod proudem!!! Hrozí riziko úrazu až smrti.
  • Pěnové hasicí přístroje se uplatní zejména pro hašení hořlavých kapalin (benzin, nafta, olej).
  • Na trhu jsou k dostání i sněhové hasicí přístroje. Jsou přímo ideální k hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále i hořlavých kapalin a plynů.
  • Existují také plynové hasicí přístroje, které jsou vysoce účinné při hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Pravidelné kontroly jsou nezbytné

Má-li být hasicí přístroj ve chvíli nouze stoprocentně funkční, musíme jej udržovat v řádném technickém stavu. Nejméně jednou za rok (nestanoví-li výrobce jinak) je proto necháme zkontrolovat.

Jednou za 3 až 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější zkouškou. Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které o ní vlastní doklad. Nejsou to tedy hasiči, ale mohou to být někteří specializovaní prodejci nebo firmy zabývající se požární ochranou.

Každý hasicí přístroj musí mít štítek, který by měl obsahovat název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, a také vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požáru je vhodný a na co nesmí být použit.

Jak s nimi zacházet

Obsluha každého hasicího přístroje – už jen kvůli nutnosti co nejrychlejšího zásahu – je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi. Obvykle jde o tyto tři kroky:

1. vytáhni pojistku

2. nasměruj na oheň

3. stiskni páku ventilu

Jestliže jsme už hasicí přístroj museli někdy použít (byť na sebekratší dobu), musíme jej dát znovu naplnit a zkontrolovat. Při příštím použití by totiž nemusel mít dostatek náplně na zdolání ohně.

Sprej můžeme mít stále po ruce

Když už si nebudeme kupovat hasicí přístroj, pořídíme si alespoň hasicí sprej, který se zrovna tak hodí i do automobilu. K jeho přednostem patří rychlá a snadná obsluha a možnost mít ho opravdu neustále po ruce a na očích. Vzhledem k objemu náplně je ale zřejmé, že se uplatní pouze v počínající fázi požáru.