V současné době probíhají práce na konceptu nového územního plánu. Územní plán klade i nadále důraz na vytváření tzv. alternativních městských center, díky čemuž dojde k odlehčení historického městského jádra. Usiluje o rovnováhu mezi výstavbou a přírodním prostředím, ochranu a rozšiřování zeleně, kultivaci veřejných prostor a vytváření podmínek pro velká rozvojová území na ambiciózní developerské projekty. V tomto smyslu se na šesti plasmatických obrazovkách bude odvíjet i pražská prezentace na stánku.

Na stánku se jako spoluvystavovatelé představí také významné společnosti, působící na pražském realitním trhu - Hochtief Development Czech Republic, Metrostav Development a Unibail-Rodamco. Představí dva administrativní komplexy na Kavčích horách, Pankráci, rozšíření Centra Černý Most, připravovanou rezidenční čtvrť na Vackově nebo obytný soubor Na Krutci.

Veletrhu komerčních nemovitostí Expo Real se účastní města a celé regiony, banky, investiční fondy, developeři, stavební firmy, architekti, projektanti i poradenské společnosti. Koná se tradičně v říjnu v areálu Nového výstaviště Mnichov a oslovuje stále více vystavovatelů a návštěvníků (loni 23 800 návštěvníků a více než 1800 vystavujících společností ze 43 zemí).

Česká republika každoročně posiluje svou účast: řada měst a krajů bude mít své vlastní stánky, vedle Prahy například města Ostrava, Děčín, Hradec Králové, Zlín, Jihočeský či Moravskoslezský kraj.