Před asi čtvrt rokem mi zkorodoval a upadl šroub držící SPZ na mém automobilu. Nejdříve jsem chtěl hned druhý den SPZ přidělat zpět, avšak po průjezdu Prahou jsem zjistil, že nemít SPZ je poměrně výhodné co se radarů týče. Z různých míst jsme zaslechl, že toto není žádný prohřešek, neboť je řidič povinen mít na automobilu jen SPZ s nálepkami emisí a STK. Dokonce jsme bez přední SPZ přežil tři Kryštofy a několik pražských akcí dopravní policie. Ani jednou jsem nebyl zastaven a Policie k tomu měla už spoustu příležitostí. Můj dotaze tedy je, zda na automobilu musí být přední SPZ?

Registrační značka na voze být musí, a to jak vpředu, tak vzadu. Ukádá to zákon 243/2001 sb. §28 odst. 3, který byl několikrát novelizován. Zejména je třeba si najít vyhlášku 401/2003 - zde §28 odst. 1:  Tabulka registrační značky musí být umístěna na každém vozidle vpředu a vzadu. Výjimku tvoří moped, motocykl a motorová tříkolka, kde musí být registrační značka umístěna vzadu uprostřed.

Pokud tedy registrační značku na vozidle nemáte, automobil je nezpůsobilý k jízdě a podle toho byste se měl řídit. Pokud by vás Policie ČR zastavila, může vás podle zákona pokutovat.

V tisku se dnes hodně hovoří o tom, že bodový systém nedává řidičům rychlé oznámení, že udělali přestupek a že jim za to budou uděleny body. Jak je to ale s firemními vozidly? Pokud pojedu firemním vozidlem, firma dostane po několika měsících vyrozumění, že jsem třeba někde překročil rychlost a že se má dostavit na magistrát. Firma mi tuto výzvu předá. Co se stane, když já na magistrát nepůjdu. Je i zde promlčecí lhůta 12 měsíců. Komu budou přiděleny body, když nepřijdu?

Vlastník motorového vozidla, který převezme obálku s oznámením o přestupku je povinen nahlásit správnímu orgánu (policie ČR, obec s rozšířenou pravomocí) jméno řidiče, který přestupek spáchal a s ním je pak vedeno řízení.

Vyhnout se zodpovědnosti tak nejde. V tisku se například hovořilo o tom, že se lze vyhnout udělení pokuty nevyzvednutím obálky na poště. Současný zákon však upravuje doručení tak, že pokud si příjemce nevyzvedne dopis do určité lhůty, je psaní považováno za doručené.

Pokud máte nějakou otázku, stačí jí napsat na mail autobazar@novinky.cz. Odpovědi se budeme snažit uveřejnit v co nejkratší době.