I přesto, že původně byla dohoda mezi německými odbory a mercedesem, že do roku 2011 se propouštět nebude, nakonec k tomu dojde. [celá zpráva] Náklady na propouštění 8500 pracovníků byly původně plánovány na 950 miliónů euro. Do této částky je zahrnuto odchodné, přeškolení pracovníků, úpravy pracovišť a jiné nutné změny.

Číslo odchozích pracovníků se však zvýšilo na 9300 a díky úpravám předpokladů zůstaly náklady na stejné výši. DaimlerChrysler však již s propouštěním začal a zjišťuje, že možná jeho nákladové položky se ztenčí o několik desítek miliónů. Konkrétně byla vytvořena nová ekonomická rozvaha, která říká, že úspora bude činit až 110 miliónů euro, náklady tak klesnou na 840 mil. euro.

Cena za globální ozdravění firmy DaimlerChrysler však bude mnohem vyšší. Do konce roku se předpokládá vynaložení až 2 miliard euro, které by ale mělo vytvořit úsporu jedné miliardy každý následující rok. Největší problémy se očekávají v USA, kde odbory výrobců automobilů (UAW) nechtějí tak progresivní úbytek pracovníků, zvláštěkdyž podobné plány s propouštěním mají i ostatní výrobci automobilů - Ford a GM.