V konci roku 1985, tedy před 20 lety, bylo v České republice registrováno zhruba 2 314 000 automobilů, z toho 2 024 000 ks osobních automobilů, 110 000 ks malých užitkových vozidel, 157 000 ks nákladních automobilů, včetně tahačů a 23 000 ks autobusů.

Z porovnání těchto údajů s údaji o registracích k 31.12.2005 vyplývá, že s výjimkou autobusů došlo u všech uvedených kategorií vozidel ke značnému nárůstu počtu registrovaných vozidel. Je přitom zajímavé, že relativně nejméně vzrostl počet registrovaných nákladních automobilů. Nejvyšší nárůst za uvedené období byl naopak zaznamenán u malých užitkových vozidel, která mají, vzhledem k jejich používání především pro účely podnikání, zřejmě i vysoké roční kilometrové proběhy.

Změna počtu registrovaných automobilů v ČR
kategorie počet registrovaných vozidel k 31.12.2005 nárůst 2005/1985
osobní M1 3 958 708 ks + 95,6 % 
malá užitková N1 310 280 ks + 182,1 % 
nákladní N2 a N3 199 556 ks + 27,1 % 
autobusy M2 a M3 20 134 ks - 12,5 % 
Celkem: 4 488 678 ks + 94,0 %

Zřejmě největší část silniční dopravy se přitom odehrává na dálnicích a silnicích I. třídy. Přitom silniční síť (silnice I., II. a III. třídy) doznala za období let 1985 až 2005 v podstatě jen kosmetických úprav (přibylo cca 300 km silnic I. třídy vedených jako rychlostní komunikace, obchvaty u některých obcí, stoupací pruhy apod.), avšak její celková délka zůstala na zhruba stejné úrovni. Zvýšila se pouze délka dálnic z necelých 300 km v roce 1985 na necelých 600 km v konci roku 2005, tedy cca 2x. Na jeden kilometr silnic tak v Česku připadá 68 automobilů, v Evropě je průměr asi 51 vozů.