Nové konsorcium ASFE (Alliance for Synthetic Fuels in Europe) zahrnuje DaimlerChrysler, Renault, Volkswagen, Royal Dutch/Shell a Sasol Chevron. Jejich cílem je demonstrovat výhodnost syntetických paliv v produkci nebezpečných jedovatých plynů při spalování v motorech.

Syntetická paliva je nová generace bezsirných a nízkoaromátových paliv vyrobených uměle ze zemního plynu (CNG), uhlí a biomasy. Ze všech těchto tří součástí je nejperspektivnější pro budoucnost CNG, jenž se těží již dlouhou dobu a jeho zásoby se odhadují na několikanásobek zásob ropy. To uhlí již také rychle dochází a produkce biomasy by potřebovala velké investice. Asociace firem tak chce vyřešit otázku tohoto paliva novým výzkumem a velkou ekologickou a ekonomickou rozvahou.

Tzv. "zelená" paliva na bázi syntéze z jiných zdrojů než ropy mají stejné vlastnosti ve spalovacím procesu při mnohem menší produkci plynů jako je NOx, CO, CO2 či nespálených uhlovodíků HC. Především již vyzkoušená paliva z biomasy dokázala snížit jedovaté plyny ve zkušebních motorech až o 90 %.

Největší problém je však stále neochota petrolejářských firem investovat do výzkumu takových výrobků. Tím by si totiž zničili svou vlastní živnost v těžbě ropy, jenž je v současné době velmi výdělečná.