"Vydáme k tomu vyhlášku. S novými testy se bude moci veřejnost seznámit letos na jaře na webových stránkách našeho ministerstva. A autoškoly musí už v letošním druhém čtvrtletí začít připravovat své frekventanty podle nových pravidel," sdělil v pátek novinářům ministr dopravy Milan Šimonovský.

V přípravě otázek a celkové koncepci testů se ministerstvo dopravy (MD) inspirovalo německými a rakouskými zkušenostmi. Měla by tak konečně skončit praxe panující v Česku od roku 2001. Tehdy byly zavedeny testy, připomínající podle Šimonovského spíše "jazykolamné oříšky", než snahu objektivně ověřit schopnosti budoucích řidičů.

Na otázky v nových testech bude vždy jen jedna správná odpověď, a na některé se bude odpovídat pouze ano či ne. V obrázkové části testu se pak dosavadní kresby křižovatek nahradí fotografiemi, zachycujícími skutečné situace ze silničního provozu.

Brzy by také měly zcela zmizet papírové formuláře testů, a nadále se vyskytovat jen v elektronické podobě. Zkoušet se pak bude pouze prostřednictvím počítače.

Na otázku Práva, odkdy se s tím počítá, Šimonovský odpověděl: "K této změně by mohlo dojít ještě letos. Je ale možné, že bude muset existovat nějaké přechodné období."

Větší přísnost na řidiče z povolání

MD již vypracovalo věcný záměr novely zákona č. 247 o autoškolách, který má uvést českou legislativu v této oblasti do souladu se směrnicemi Evropské unie.

Podle návrhu novely by se měl posílit státní dohled nad autoškolami, a zpřísnit zkoušky pro profesionální řidiče. Pro ně se zřídí síť doškolovacích center. Počítá se také s přechodem zkušebních komisařů z dopravních úřadů pověřených obcí na kraje.

Na dotaz, kdy lze očekávat, že novela nabude účinnosti, ovšem Šimonovský sdělil: "Tato vláda už návrh novely zákona o autoškolách realizovat nebude. To bude až věcí nové vlády, která vzejde z červnových voleb."

Snaha zabránit podvodům v STK

Ministr dopravy rovněž informoval, že do poloviny letošního roku bude zaveden automatický informační systém Stanic technické kontroly (STK), který má vyloučit podvody při technických prohlídkách.

"Systém vybavený kamerami a on-line propojený s MD i dopravními úřady nám umožní kontrolovat, jestli motorové vozidlo neprošlo prohlídkou jen papírově, zda se jeho vlastník prostě nedohodl s technikem, aby přivřel nad nedostatky oči," prohlásil Šimonovský.

Funkčnost systému se teď ověřuje ve třech pražských STK. V únoru bude zahájen ostrý provoz, a v červenci by už na něj měly být napojeny všechny Stanice technické kontroly v republice. Ministerstvo navíc počítá s tím, že bude činnost STK kontrolovat i za pomoci vozidel s předem známými závadami.