Průměrný věk však neroste pouze u osobních vozů. Ještě hůře jsou na tom autobusy, které jsou určeny k přepravě cestujících. V ČR bylo ke konci června registrováno přes 20 tisíc autobusů, jejichž průměrný věk je 14,35 roku (14,26 - 2004).

Poprvé bylo zaznamenáno snížení průměrného věku u motocyklů a mopedů, kterých u nás podle registrací jezdí přes 775 tisíc. "Průměrný věk tohoto počtu motocyklů a mopedů je 31,30 roku, v závěru roku 2004 to však bylo 31,45 roku," poznamenává Sdružení AP.

"Obnova vozového parku je téměř u všech kategorií motorových vozidel dlouhodobě nedostatečná," konstatovalo Sdružení AP v závěru své pololetní zprávy. Jednou z příčin vidí pomalé vyřazování starých vozidel z provozu. Dalším faktorem je dovoz ojetých vozidel, "který ve stávajících počtech přispívá ke konzervaci současného stavu," dodalo sdružení.

Struktura parku osobních automobilů v ČR
Registrace celkem - 3 906 052 ks
Průměrný věk - 13,57 roku
kategorie 2005 2004
mladší než 2 roky 7,01 7,32
ve věku 2 - 5 let 11,62 11,63
ve věku 5 - 10 let 26,83 26,36
ve věku 10 - 15 let 18,80 19,42
starší než 15 let 35,74 35,28
Poznámka: data k 30. červnu 2005, údaje v procentech
Zdroj: Sdružení AP