Indukční nabíjení je vlastně přenos energie bez dotyku. U elektromobilů je to řešeno tak, že vůz má na spodní části vozu jakýsi panel a po najetí nad jinou desku dojde k elektromagnetické interakci, takže dochází k přenosu energie, aniž by bylo zapotřebí auta manuálně připojit k zásuvce.

A právě indukční nabíjení je základem systému, který vytvořily společnosti Renault, Qualcomm Technologies a Vedecom. Poslední dvě jmenované instalovaly na zkušební dráhu ve Versailles u Paříže primární část systému, Renault a Vedecom pak do Renaultu Kangoo Z.E. pak sekundární část.

Indukční dobíjecí desky jsou instalovány do pásu zasazeného v silnici

Indukční dobíjecí desky jsou instalovány do pásu zasazeného v silnici.

FOTO: Renault

Zjistilo se, že dynamické bezdrátové nabíjení elektrických vozidel (DEVC) funguje, a to až do 20 kW při rychlosti 100 km/h. Zkoušky hodnotily efektivitu přenosu, širokou škálu pracovních přenosů, identifikaci vozidla nebo povolení vstupu na trať apod. Auta tak byla nabíjena elektřinou, když najela na speciální jízdní pruh, v jehož vozovce byly tyto panely implementovány.

Celý projekt financovala EU, a to devíti milióny eury (asi 243 miliónů korun). V další fázi se už zapojí inteligence a peníze dalších soukromých firem, aby vytvořily tuhle technologii funkční a technologicky proveditelnou v širším měřítku.